FN’s Demokrati Fond opfordrer organisationer til at søge om støtte til demokratifremmende projekter

0
532
alt

 

 alt

 De ForenedeNationers Demokrati Fond (UNDEF) opfordrer civilsamfunds organisationer til at søgeom støtte til projekter til fremme og støtte af demokratiet.

Projektforslagkan indsendes online mellem den 15. november 2010 og den 31. december 2010 påwww.un.org/democracyfund, hvor ansøgere også kan finde retningslinjer, oftestillede spørgsmål og erfaringer fra tidligere runder påhttp://www.un.org/democracyfund/ansøgere/applicants_index.html.

Dem, derplanlægger at ansøge, opfordres kraftigt til at besøge denne side for at stiftebekendtskab med, hvad der kræves. Kun online ansøgninger på enten engelsk ellerfransk, vil blive accepteret.

UNDEF støtterprojekter der styrker civilsamfundets stemme, fremmer menneskerettigheder ogfremmer deltagelse af alle grupper i demokratiske processer. Det store flertalaf UNDEF’s midler går til lokale civilsamfundsorganisationer. På denne mådespiller UNDEF en vigtig rolle i at supplere FN’s arbejde – ved at styrke dedemokratiske styreformer rundt om i verden.

Dette er den femte finansieringsrunde, der bliver lanceret af UNDEF, og somgiver tilskud på op til 500.000 dollars pr. projekt. I de fire tidligere runderhar UNDEF støttet mere end 330 projekter i 115 lande med et samlet beløb på 93mio. dollars. Ansøgningerne er underlagt en meget streng og konkurrenceprægetudvælgelsesproces, hvor omkring tre procent af alle ansøgninger godkendes tilfinansiering. Projekterne er to år lange og falder ind under en eller flere afseks hovedområder:

 EU’s udviklingspolitik
 Retsstat og menneskerettigheder
 Værktøjer til demokratisering
 Kvinder
 Ungdom