A-Ø webstedsindeks

En bæredygtig feministisk genopretning

Mens verden går fremad for at markere Kvindernes Internationale Kampdag, går uret for kvinders rettigheder baglæns. Vi betaler alle sammen prisen for det.

De seneste års utallige kriser har understreget, at det er mere afgørende end nogensinde før, at kvinder tager teten.

Kvinder har kæmpet en brav kamp mod COVID-19-pandemien som læger, sygeplejersker og som social- og sundhedspersonale.

Men samtidig har kvinder og piger været de første til at gå glip af jobs eller undervisning, til at påtage sig mere ulønnet omsorgsarbejde, og til at stå over for markant stigning af vold i hjemmet, cybervold og barneægteskaber.

Pandemien har gjort en ældgammel sandhed tydelig: patriarkatets rødder er dybe. Vi lever stadig i en mandsdomineret verden med en mandsdomineret kultur.

Som følge heraf, i medgang og i modgang, har kvinder større sandsynlighed for at ende i fattigdom. De har svært ved at få sundhedsydelser, og deres uddannelse og muligheder bliver mindre.

Og i konfliktramte lande – som vi ser det fra Etiopien til Afghanistan og videre til Ukraine – er kvinder og piger de mest udsatte, og samtidig de største fortalere for fred.

Fremadrettet er en bæredygtig og ligeværdig genopbygning for alle kun mulig, hvis den har er et feministisk islæt – én der fokuserer på pigers og kvinders fremgang i centrum.

Vi har brug for økonomisk fremgang gennem målrettede investeringer i kvinders uddannelse, beskæftigelse, oplæring og ordentligt arbejde. Kvinder bør stå forrest i køen til de 400 millioner jobs, som vi skal skabe inden 2030.

Vi har brug for social fremgang gennem investeringer i socialt sikkerhedsnet og i omsorgsøkonomi. Sådanne investeringer giver et enormt udbytte og skaber grønne, bæredygtige jobs, mens de støtter de medlemmer af vores samfund, der har brug for støtte, herunder børn, ældre og syge.

Vi har brug for finansiel fremgang for at reformere et moralsk forkvaklet globalt finanssystem, så alle lande kan investere i en kvindeorienteret økonomisk opgang. Det omfatter afhjælpning af gældsbyrde og mere retfærdige skattesystemer, der kan kanalisere nogle af de massive koncentrationer af rigdom rundt omkring i verden til dem, der har mest brug for det.

Vi har brug for hurtige klimaomstillinger til at vende den uforsvarlige stigning i emissioner og ulighed mellem kønnene, der har efterladt kvinder og piger særligt sårbare. De udviklede lande må hurtigst muligt indfri deres forpligtelser til at yde finansiel og teknisk støtte til en retfærdig overgang fra fossile brændstoffer. De succesfulde, stabile økonomier bliver i fremtiden grønne, kønsinkluderende og bæredygtige.

Vi har brug for flere kvinder i lederstillinger i regeringer og erhvervslivet, herunder finansministre og direktører, der udvikler og implementerer grønne og socialt progressive politikker, der gavner hele folket.

Vi ved f.eks., at flere kvinder i parlamenterne betyder stærkere klimaforpligtelser og større investeringer i sundhed og uddannelse.

Vi har brug for politisk fremgang gennem målrettede tiltag, der sikrer ligestilling for kvindelige ledere og repræsentation på alle niveauer af politiske beslutningsprocesser gennem kompromisløse kønskvoter.

Kønsulighed er i bund og grund et spørgsmål om magt. Hvis vi skal fjerne århundreders patriarkat, kræver det, at magten deles ligeligt i alle institutioner og på alle niveauer.

I FN har vi – for første gang i organisationens historie – opnået ligestilling i topledelsen i hovedkvarteret og rundt om i verden. Dette har i høj grad forbedret vores evne til at afspejle og repræsentere de samfund, som vi arbejder for.

Vi kan hele vejen igennem lade os inspirere af kvinder og piger, der arbejder for fremgang på alle områder og i hvert hjørne af vores klode.

Unge kvindelige klimaforkæmpere står i spidsen for globale indsater for at presse regeringer til at leve op til deres løfter.

Kvinderettighedsforkæmpere forlanger vedholdende ligestilling og retfærdighed og opbygger mere fredelige samfund i kraft af deres deltagelse i fredsbevarende, fredsskabende og humanitære organisationer i nogle af verdens mest urolige områder.

I samfund, hvor kvinderettighedsbevægelser er stærke, er demokratiet blevet styrket.

Når verden investerer i udvidelse af muligheder for kvinder og piger, vinder hele menneskeheden.

Af hensyn til retfærdighed, lighed, moral og almindelig sund fornuft er vi nødt til at skrue tiden tilbage i forhold til kvinders rettigheder.

Vi har brug for en bæredygtig, feministisk genopretning, der er centreret omkring – og drevet af – kvinder og piger.

Mere information her:

Kvinders Internationale Kampdag, 8. marts 2022

FN-komité om kvinders rettigheder foretager online gennemgang af Danmark

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19