En mere rummelig danskhed!

0
434
608523

608523

22.3.2016 – FN’s religions- og trosfrihedsrapportør, Heiner Bielefeldt, opfordrede i dag den danske regering til, at fremme bestræbelserne for en mere rummelig ‘danskhed’.

“Regeringen er nødt til, at spille en ledende rolle i udviklingen af et retfærdigt og rummeligt Danmark, hvor medlemmerne af religiøse samfund, såvel som sekulære mennesker, kan føle sig hjemme,” sagde Mr. Bielefeldt ved afslutningen af et ni dage officielt besøg i Danmark. “Men for at styrke Danmarks fordomsfrie tilgang til religions- og trosfrihed, er der behov for en indsats der kan forhindre, følelsen af stigmatisering og udstødelse blandt det religiøse mindretal.”

Rapportøren anerkender dog Danmarks indsats for, at fremme dialogen mellem religiøse og ikke-religiøse grupper, herunder projekter iværksat af Folkekirken.

Men Mr. Bielefeldt bemærkede udbredte tendenser hvor muslimer blev associeret med ekstremisme og terrorisme. “I den offentlige debat går nogle så langt, som til at foreslå, at danskhed og islam gensidigt udelukker hinanden,” understreger Bielefeldt.

Han bemærkede også, at “Det Jødiske Samfund, som traditionelt føler sig meget hjemme i Danmark, ser sig selv som udsat for fjendtligheder når det gælder religiøs omskæring af drenge.”

Rapportøren vil præsentere en rapport med hans konklusioner og anbefalinger til FN’s menneskerettigheds råd i 2017.