Nobels fredspris 2007

0
729

Udtalelse tilskrevet til generalsekretærens ordfører om Nobel fredsprisen i 2007

Generalsekretæren er henrykt over at Nobels fredspris for 2007 blev tilkendt Al Gore og FN’s mellemstatslige panel for klimaændring (IPCC). Han hylder Al Gores exceptionelle engagement og overbevisning som et eksempel for den afgørende rolle individet og samfundet kan spille i at anspore multilaterale responser til globale problemer. Generalsekretæren glæder sig sammen med IPCC og dets medsponsorer, FNs miljøprogram (UNEP), og Den meteorologiske verdensorganisation (WMO). Med denne pris føjer IPCC sig til UNHCR, ILO, UNICEF, UN Fredsbevaring, IAEA, Ralph Bunche, Dag Hammarskjöld, Kofi Annan of FN selv som vinder af Nobel priser.

Generalsekretæren anmærker at for en stor del takket være IPCCs tydelige og veldokumenterede konklusioner, det nu ingen tvivl hersker om at klimaforandringer finder sted og at det dels forårsages af mennesker. Resultatet deraf er at der nu er kommet mere fart på at handle mod klimaforandring end nogensinde før og at FN anerkendes som det forum hvorunder overensstemmelse om emnet skal findes. Generalsekretæren anmoder både industrilande og udviklingslande til at binde sig til et virkeligt gennembrud til FN konventionen om klimaforandring i Bali til december.