Enstemmig opbakning til dansk resolution mod tortur i FN’s Generalforsamling

0
410

Resolution

13. november, 2013 – Danmark har igen i år fremlagt en resolution i FN’s Generalforsamling for at skabe fremskridt i den globale kamp mod tortur.
Det lykkedes i går, tirsdag den 12. november 2013, efter lange og intense forhandlinger helt frem til vedtagelsen, at få alle FN’s 193 medlemslande til at vedtage en resolutionstekst, der indskærper forbuddet mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (se baggrund nedenfor). Resolutionen er vigtig, fordi ikke alle verdens lande har ratificeret FN’s konvention mod tortur.

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler: ”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes Danmark igen i år at få vedtaget en stærk resolution i FN om den globale kamp mod tortur. Tortur er fortsat alt for udbredt, også selvom der er universel enighed om, at tortur skal bekæmpes. Med resolutionen sætter Danmark nu torturbekæmpelse endnu højere på dagsordenen. Og vi sætter fokus på vigtige områder som torturofres ret til at få rådet bod på situationen og vigtigheden af, at individer frit skal kunne kontakte de institutioner, der arbejder med at forebygge og bekæmpe tortur. Vi må og skal blive ved med at kæmpe imod tortur og for overholdelse af det bredt anerkendte internationale regelsæt – i FN og i alle andre relevante sammenhænge.”

Resolutionen er en generel resolution om bekæmpelse af tortur og nedværdigende og umenneskelig behandling og straf. Danmark er internationalt anerkendt for sin ledende rolle på området. Hver gang Danmark fremsætter resolutionen, arbejder vi for at gøre den endnu stærkere, også med nye emner.

Danmark forventer at fremlægge en tematisk fokuseret resolution om torturbekæmpelse i FN’s Menneskerettighedsråd i Genève i marts 2014.

Kilde: Udenrigsministeriet, Danmarks faste repræsentation ved FN i New York