A-Ø webstedsindeks

Finland, Island og Norge bidrager uforholdsmæssigt meget til ødelæggelsen af miljøet

Verdens rigeste lande – herunder Finland, Island, Holland og Norge – sørger for sundere miljøer for børn inden for deres landegrænser, men bidrager alligevel uforholdsmæssigt meget til ødelæggelsen af det globale miljø, ifølge den seneste rapport, der blev offentliggjort i dag af UNICEF’s Office of Research – Innocenti.

 

Finland, Island og Norge ligger i den øverste tredjedel, når det gælder om at give deres børn et sundt miljø, men ligger i den nederste tredjedel for verden som helhed, med høje emissioner, e-affald og forbrug.

 

Børn leger i græsset
Foto: Robert Collins/Unsplash

Innocenti Report Card 17: Places and Spaces sammenligner, hvordan 39 lande i OECD (Organisation for Econmic Co-operation and Development) og Den Europæiske Union (EU) klarer sig med hensyn til at skabe sunde miljøer for børn. Rapporten indeholder indikatorer såsom eksponering for skadelige forurenende stoffer, herunder giftig luft, pesticider, fugt og bly, adgang til lys, grønne områder og sikre veje samt landenes bidrag til klimakrisen, ressourceforbruget og dumpning af e-affald.

Ifølge rapporten ville der være behov for 3,3 jordkloder for at holde trit med forbruget, hvis alle mennesker i verden brugte ressourcer i samme omfang som i OECD- og EU-landene. Hvis alle forbrugte ressourcer i samme tempo som befolkningen i Canada, Luxembourg og USA, ville der være behov for mindst fem jordkloder.

Mens Spanien, Irland og Portugal ligger i toppen af den samlede rangliste, er alle OECD- og EU-lande ikke i stand til at skabe sunde miljøer for alle børn på tværs af alle indikatorer.

E-affald
Credit: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Nogle af de rigeste lande, herunder Australien, Belgien, Canada og USA, har en alvorlig og udbredt indvirkning på det globale miljø – baseret på CO2-emissioner, e-affald og det samlede forbrug af ressourcer pr. indbygger – og ligger også generelt lavt, når det gælder om at skabe et sundt miljø for børn inden for deres grænser.  I modsætning hertil har de mindst velstående OECD- og EU-lande i Latinamerika og Europa en langt mindre indvirkning på verden som helhed.

“De fleste rige lande undlader ikke blot at skabe sunde miljøer for børn inden for deres grænser, de bidrager også til ødelæggelsen af børns miljøer i andre dele af verden,” siger Gunilla Olsson, direktør for UNICEF’s Office of Research – Innocenti.

I Island, Letland, Portugal og Storbritannien er 1 ud af 5 børn udsat for fugt og skimmelsvamp i hjemmet, mens mere end 1 ud af 4 børn i Cypern, Ungarn og Tyrkiet er udsat for det.

I Belgien, Tjekkiet, Israel, Nederlandene, Polen, Schweiz og Holland er mere end 1 ud af 12 børn udsat for en høj pesticidforurening. Pesticidforurening er blevet sat i forbindelse med kræft, herunder leukæmi hos børn, og kan skade børns nervesystem, hjerte-kar-systemet, fordøjelses-, forplantnings- og hormonsystemet, blodet og immunsystemet.

 

UNICEF opfordrer til, at der tages følgende skridt til at beskytte og forbedre børns miljøer:

Regeringerne på nationalt, regionalt og lokalt plan er nødt til at gå i spidsen for forbedringer af børns miljøer i dag ved at reducere affald, luft- og vandforurening og ved at sikre boliger og kvarterer af høj kvalitet.

Forbedre miljøet for de mest sårbare børn. Børn i fattige familier er ofte mere udsat for miljøskader end børn i rigere familier. Dette forankrer og forstærker eksisterende uligheder.

børnelegetøj
Foto: Chris Hardy/Unsplash

Sikre, at miljøpolitikkerne er børnevenlige. Regeringer og politiske beslutningstagere bør sikre, at børns behov indarbejdes i beslutningstagningen. Voksne beslutningstagere på alle niveauer, fra forældre til politikere, skal lytte til børns synspunkter og tage hensyn til dem, når de udformer politikker, der vil påvirke fremtidige generationer uforholdsmæssigt meget.

Inddrag børnene, som er fremtidens vigtigste interessenter: Børn vil stå over for nutidens miljøproblemer i længst tid, men de er også de mindst i stand til at påvirke begivenhedernes gang.

Regeringerne og virksomhederne bør træffe effektive foranstaltninger nu for at opfylde de forpligtelser, de har indgået om at reducere drivhusgasemissionerne inden 2050. Tilpasning til klimaændringerne bør også være et af de vigtigste indsatsområder for både regeringer og det globale samfund og på tværs af forskellige sektorer, fra uddannelse til infrastruktur.

Planet set oppefra i mørket
Foto: NASA/Unsplash

“Vi skylder os selv og de kommende generationer at skabe bedre steder og rum, hvor børn kan trives,” sagde Olsson. “Den voksende mængde affald, de skadelige forurenende stoffer og de udtømte naturressourcer går ud over vores børns fysiske og mentale sundhed og truer vores planets bæredygtighed. Vi må føre politikker og praksisser, der beskytter det naturlige miljø, som børn og unge mennesker er mest afhængige af.”

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19