A-Ø webstedsindeks

Fire vigtige indikatorer for klimaforandringer slår rekorder i 2021

Fire vigtige indikatorer for klimaforandringer – koncentrationer af drivhusgasser, stigning i havniveauet, opvarmning af havene og forsuring af havene – satte nye rekorder i 2021.

Dette er endnu et klart tegn på, at menneskelige aktiviteter forårsager ændringer i planetarisk målestok på land, i havet og i atmosfæren med skadelige og langvarige konsekvenser for bæredygtig udvikling og økosystemer. Det fremgår af rapporten State of the Global Climate 2021, som Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) offentliggjorde i dag.

“Det globale gennemsnitlige havniveau er steget mere end dobbelt så hurtigt som tidligere, og det skyldes hovedsageligt det accelererende tab af ismasse”, sagde FN’s Generalsekretær António Guterres i en videobesked i forbindelse med lanceringen af rapporten. “Opvarmningen af havene viser også en særlig kraftig stigning i de seneste to årtier og trænger ned til dybere niveauer. ”

Solskin igennem vandoverflade
Foto: WMO

Ekstremt vejr – klimaændringernes daglige “ansigt” – har ført til økonomiske tab af hundredvis af milliarder af dollars og har kostet menneskeliv og velfærd dyrt og udløst chok for fødevare- og vandforsyningssikkerheden og forflytninger, som er blevet forstærket i 2022. WMO-rapporten om det globale klima i 2021 bekræftede, at de seneste syv år har været de varmeste syv år nogensinde. 2021 var “kun” et af de syv varmeste år på grund af en La Niña-begivenhed i begyndelsen og slutningen af året. Dette havde en midlertidig afkølende effekt, men vendte ikke den generelle tendens med stigende temperaturer. Den gennemsnitlige globale temperatur i 2021 var ca. 1,11 (± 0,13) °C over det førindustrielle niveau.

FN’s Generalsekretær António Guterres kritiserede “den lange, dystre liste af menneskehedens manglende evne til at håndtere klimaforstyrrelser” og brugte offentliggørelsen af WMO’s rapport til at opfordre til hurtig indsats for at gribe fat i de “lavthængende frugter” for at ændre energisystemerne væk fra den “blindgyde” af fossile brændstoffer.

I sin videomeddelelse foreslog Guterres fem kritiske tiltag for at sætte gang i omstillingen til vedvarende energi. De omfatter bedre adgang til teknologi og forsyninger inden for vedvarende energi, en tredobling af de private og offentlige investeringer i vedvarende energi og en afskaffelse af støtten til fossile brændstoffer, som beløber sig til ca. 11 millioner dollars pr. minut.

Læs mere her:

Grøn økonomi: vejen til bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom (unric.org)

Bæredygtig infrastruktur: en synergi mellem klimafbødning og økonomisk vækst (unric.org)

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19