Flere mennesker har mobiltelefoner end toiletter

0
414
Sanitation

Sanitation

21. marts 2013, New York – På tærsklen til Verdens Vanddag opfordrer FN’s vice-generalsekretær Jan Eliasson, på vegne af FN’s generalsekretær, til en forstærket indsats angående sanitet, med henblik på 2015-deadlinen for årtusindudviklingsmålene (Millennium Development Goals).

Ud af verdens 7 milliarder mennesker har 6 milliarder mobiltelefoner. Dog har kun 4,5 milliarder adgang til toiletter eller latriner – hvilket betyder at 2,5 milliarder mennesker, mest i landområder, ikke har adgang til ordentlig sanitet. Utroligt nok er 1,1 milliarder mennesker stadig nødsaget til at lave afføring i det fri – at bringe en ende til dette problem er afgørende for at bekæmpe fattigdom, sygdomme og for opnåelse af årtusindudviklingsmålene.

”Jeg er fast besluttet på at aktivere handling der vil føre til resultater”, sagde Eliasson. ”Jeg opfordrer alle aktører – regeringer, civilsamfundet, erhvervslivet og internationale organisationer – til at forpligtige sig til målbare indsatser og til at mobilisere ressourcer til hurtigt at forbedre adgangen til basale sanitære forhold”.

Denne opfordring til handling fokuserer på forbedret hygiejne, forandring af sociale normer, bedre forvaltning af affald og spildevand, samt inden 2025 – sørge for at mennesker ikke er nødsaget til at lave afføring i det fri, hvilket fastholder den onde cirkel af sygdomme og vedvarende fattigdom. De lande hvor det at lave afføring i det fri er mest udbredt, er de samme lande med det højeste dødsantal af børn under fem år, et højt niveau af underernæring og fattigdom og stor økonomisk ulighed. Det medfører en række kønsbestemte konsekvenser, da det gør kvinder og piger sårbare over for vold og samtidig bevirker at piger med menstruation bliver hjemme fra skole, hvis der ikke er nogen toiletter.

”Lad os se det i øjnene – dette er et problem som folk ikke kan lide at snakke om. Men ikke desto mindre er det en kernesag for at sikre et godt helbred, et rent miljø og grundlæggende menneskelig værdighed for milliarder af mennesker – samt for at opnå årtusindudviklingsmålene. Med kun lidt over tusind dage tilbage før 2015-deadlinen, har vi en enestående chance for at levere forandring til fremtidige generationer”.

Ikke at gøre noget er omkostningsfuldt. Hver dollar investeret i sanitet indbringer et femdobbelt afkast ved at holde mennesker sunde og produktive. Dårlig sanitet derimod koster lande mellem 0,5 og 7,2 procent af deres BNP. Omkring 20 lande, mest i Sydasien og Afrika syd for Sahara, tegner sig for over 80 procent af praksissen af at skulle lave afføring i det fri.

Årtusindudviklingsmålet om at halvere antallet af mennesker uden adgang til ordentlig sanitet har hjulpet med at skabe bevidsthed om problemet, og 1,8 milliarder mennesker har fået adgang til forbedrede sanitære forhold siden 1990, men der er stadig lang vej igen. I kontrast er årtusindudviklingsmålet om at halvere antallet af mennesker uden adgang til rent drikkevand blevet mødt.