Velgørenhed lindrer humanitære kriser og fremmer gensidig forståelse

0
420
charity main pic

charity main picBørn hos en lokal velgørenhedsorganisation i Timor-Leste er vist på dette billede med julegaver distribueret af officerer i den portugisiske FN Police (UNPOL) kontingent. Kontingentet modtog næsten 8 tons gaver fra Portugal som donation til forskellige timoriske velgørenhedsorganisationer.

5.9.2016 – Velgørenhed, ligesom frivillighed og filantropi, giver mulighed for at skabe reelle sociale relationer, og samtidig bidrager det til at skabe inkluderende og mere modstandsdygtige samfund. Det kan lindre de værste virkninger af humanitære kriser og supplere til de offentlige tjenester inden for sundhedsvæsenet, uddannelse, bolig og beskyttelse af børn.

Velgørenhed hjælper med at fremme kultur, videnskab, sport og beskyttelse af kultur- og naturarv. Det fremmer også rettighederne for marginaliserede og underprivilegerede og spreder budskabet om menneskeheden i konfliktsituationer. Samlet set bidrager velgørenhed til at fremme dialog, solidaritet og gensidig forståelse blandt mennesker.

I 2012 udpegede FN’s generalforsamling den 5. september som værende den internationale dag for velgørenhed. Dette blev besluttet grundet erkendelsen af den rolle, som velgørenhed spiller i forhold til at lindre humanitære kriser og menneskelige lidelser, samt indsatsen fra velgørenhedsorganisationer og individer, herunder Moder Teresas arbejde.

Datoen, den 5. september, blev valgt for at mindes årsdagen for bortgangen af Moder Teresa fra Calcutta, som modtog Nobels fredspris i 1979 ”for arbejdet i kampen for at overvinde fattigdom og nød, som også udgør en trussel mod fred.”

I over 45 år betjente Moder Teresa de fattige, syge, forældreløse og døende, mens hun guidede sin organisation, the Order of the Missionaries of Charity’s expansion – først i Indien og derefter i andre lande. Moder Teresas arbejde er blevet anerkendt og hyldet i hele verden, og hun har modtaget en række priser og udmærkelser.

charity pic 2Kofi Annan, FN’s generalsekretær i 1997-2007, mødtes med Moder Teresa – leder af the Order of the Missionaries of Charity’s expansion
– i New York et par måneder før Moder Teresas død i 1997.

På denne internationale dag for velgørenhed opfordrer FN alle medlemsstater og alle internationale og regionale organisationer samt civilsamfundet, inklusiv ikke-statslige organisationer og individer, til at fejre denne dag på en passende måde ved at tilskynde til velgørenhed, herunder gennem uddannelse og offentlige oplysningsaktiviteter.

”På et tidspunkt, hvor behovet for humanitær bistand aldrig har været højere, og hvor der er flere flygtninge og fordrevne mennesker end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af Anden Verdenskrig, spiller velgørenhedsorganisationer en stadig vigtigere rolle i forhold til at imødekomme menneskelige behov,” mindede FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, os om i sit budskab i 2015. Han fortsatte sit budskab med følgende besked: ”Sådanne udtryk for solidaritet hjælper os i vores fælles søgen efter at kunne leve sammen i harmoni og skabe en fredelig og bæredygtig fremtid for alle.” Selv i dag kunne disse ord ikke være mere aktuelle.