Flygtninge hjælper Sverige til tops

0
422

2 Refugees being stopped at border control in Malmø Photo News Øresund Johan Wessman CC BY 3

13.4.2016 – Den samlede udviklingsbistand steg med 6,9% mellem 2014 og 2015, imens støtte brugt på flygtninge er mere end fordoblede.

Hvis vi ikke tæller midlerne brugt på flygtninge med, var bistanden stadig oppe på 1,7%, ifølge officiel data indsamlet af OECD‘s komite for udviklingsbistand (DAC).

Sverige topper listen blandt de 28 OECD-lande, der bidrager med 1,4% af BNP til offentlig udviklingsbistand. Sverige er et af de lande, af omkring halvdelen af alle donorlande, der bruger penge fra deres bistandsbudget, til dækning af flygtningeomkostninger. Den svenske regering siger, i en pressemeddelelse i dag, at hvis udgifterne, som vært for flygtninge ikke blev medtaget, ville Sveriges bidrag falde til 0,9%.

Selv med 0,9% er Sverige et af de mest generøse donorlande. Kun seks ud af de i alt 28 DAC lande – Danmark, Luxembourg, Holland, Norge, Sverige og Storbritannien – nåede FN-målet med, at holde den statslige udviklingsbistand på eller over 0,7% af BNI.

Midler brugt på, at være vært for flygtninge, i donorlande, udgjorde 9,1% af den statslige bistand i 2015, en stigning fra 4,8% fra 2014. Ifølge OECD er stigningen i flygtningeomkostninger ikke målrettet udviklingsprogrammer.

Et rekordhøjt antal flygtninge, på 1,5 millioner, søgte asyl i OECD-landene i 2015, og flere end 1 million søgte i Europa. DAC’s regler tillader medlemslandene, at tælle visse flygtningerelaterede udgifter, som statslig støtte, det første år efter deres ankomst. Nogle OECD-landene tæller ikke flygtningeomkostningerne med i den statslige støtte. Andre – Østrig, Grækenland, Italien, Holland og Sverige – havde udgifter til flygtninge på mere end 20% af deres statslige støtte i 2015.