GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR BIODIVERSITET

0
400

22. MAJ 2006

 

Biodiversitet gennemsyrer alle aspekter ved menneskelig aktivitet og beboelse og er direkte knyttet til vor planets velfærd og den langsigtede menneskelige udvikling.

 

Alligevel befinder denne fundamentale støtte sig i kraftig modvind. Et fireårig forskningsprojekt (Millenium Ecosystem Assessment), udført af mere end 1,300 forskere, giver klare beviser for, at jorden har været udsat for skade. Jordens miljø har undergået en dybtgående forandring i løbet af dets idste halve århundrede. Fundene viser, at der er behov for beslutsomhed og handling for at beskytte planeten.

Dette års internationale år for biodiversitet sætter fokus på et særligt presserende tema; ”Biodiversiteten i tørre områder”. Degradering af tørre områder, som udgør 40 procent af jordens tørre overflade, har dramatiske konsekvenser. 2,300 arter er truede eller i færd med at uddø. Der er også markante fald i landbrugsproduktionen, som medfører en økonomisk udgift på mere end 42 milliarder dollars årligt.

Konsekvenserme er yderligere bekymringsværdige, idet de er ujævnt fordelt og først og fremmest belaster fattige og sårbare grupper. Der findes tørre områder i alle de ti midnst udviklede lande i verden. Desuden er udviklingsland hjem forfor et overvældende flertal af de to milliarder mennesker, som er afhængig af de tørre områders økosystemer. Ødelæggelsen af disse økosystemer har omfattende implikationer for vores indsats i at bekæmpe fattigdom, sult og sygdom. Faktisk i så høj grad, at indsatsen for at bevare tørre områder vil afgøre, hvorvidt vi når millenniumsmålene.

 

Et af disse skridt er behovet for at vende udviklingen i ørkendannelse. En proces, der ikke blot forværrer fattigdom, men også forårsager den. Dette års markering af den internationale dag for biodiversitet falder sammen med det internationale år for ørken og ørkendannelse. Disse to komplementære markeringer illustrerer det stærke bånd mellem miljømæssige spærgsmål, og retter fokus mod en mere omfattende og global tilgang til disse spørgsmål.

 

Lad os på denne internationale dag for biodiversitet gøre mere for at beslutte at bekytte den biodiversitet, som vor planet afhænger af. Lad os dedikere os til at beskytte tørre områder og at arbejde sammen om at nå målet om en betydelig reduktion i tab af biodiversitet før år 2010.