Generalsekretærens besked på Verdensdagen for Social Retfærdighed

0
378

            

 

Generalsekretærens besked på Verdensdagen for Social Retfærdighed

 

20.februar 2009

Social retfærdighed er et underliggende princip for en fredfyldt og gunstig sameksistens nationer imellem. Vi opretholder netop disse principper omkring social retfærdighed når vi fremhæver ligestilling eller indfødte og migranters rettigheder og vi fremskynder social retfærdighed når vi fjerner de barrierer mennesker oplever pga. køn, alder, race, etnicitet, religion, kultur eller handicap.    

For FN, er social retfærdighed for alle, kernen i vores globale mission, som skal fremme udvikling og menneskelig værdighed. Den international arbejdsorganisations optagelse af ”Deklarationen omkring social retfærdighed i en retfærdig globalisering”, sidste år, er kun det seneste eksempel på FN systemets engagement indenfor social retfærdighed. Deklarationen fokuserer på, at garantere retfærdige resultater for alle gennem beskæftigelse, social sikkerhed, social dialog samt fundamentale principper og rettigheder på arbejdspladsen.

Desværre forbliver social retfærdighed en flygtig drøm for en rystende stor del af menneskeheden. Ekstrem fattigdom, sult, diskrimination og afvisning af menneskerettigheder, fortsætter med, at sætte ar på vores moralske landskab. Den globale finanskrise truer fortsat med at skærpe disse dårligdomme.

Dette år markeres den første Verdensdag for Social Retfærdighed, der blev vedtaget på FN’s Generalforsamling i 2007. Markeringen skal understrege vigtigheden af social retfærdighed som et etisk imperativ, der skal være rettesnor i alt vores arbejde.

Global stabilitet og fremgang afhænger af, at sikre at alle mennesker har et accepteret niveau af velbefindende samt lige muligheder. Fravær af social retfærdighed bør være en krænkelse mod os alle. Lad os, med denne indledende betragtning, forny vores forpligtigelser til princippet omkring social retfærdighed og til en energisk forfølgelse af strategier og politik, der kan opnå dette.