Flygtninge og migranter – en solidaritetskrise

0
530

Migrantfar kysser sin son i ett tåg utanför Vinojugs transitcenter i Makedonien. Foto UNICEF UNO12729 Georgiev

11.5.2016 – Til september samler FN’s Generalforsamling alle verdens ledere for, at finde en løsning på en af de største udfordringer i vor tid: hvordan skal der reageres på det store antal flygtninge og indvandrere.

Krig, menneskerettighedskrænkelser, underudvikling, klimaforandringer og naturkatastrofer fører til, at flere mennesker må forlade deres hjem nu end på noget andet tidspunkt siden vi har kunnet skaffe pålidelig data. Mere end 60 millioner mennesker – halvdelen af dem børn – er flygtet fra vold eller forfølgelse, og er nu flygtninge eller internt fordrevne. Yderligere 225 mio. er indvandrere, der har forladt deres land, i jagten på, at finde bedre muligheder eller for bare, at overleve.

Men dette er ikke en krise baseret på tal; dette er en krise baseret på solidaritet. Næsten 90 procent af verdens flygtninge er flygtet til udviklingslande. Otte lande er værter for mere end halvdelen af verdens flygtninge. Kun ti lande står for 75 procent af FN’s budget til, at lette og løse denne situation.

05 06 2016MigrantChildMed et retfærdigt, ligeligt fordelt ansvar, ville der ikke være nogen krise for værtslandene. Vi har råd til, at hjælpe og vi ved hvad vi skal gøre for, at håndtere store grupper af flygtninge og indvandrere. Men alt for ofte lader vi frygt og uvidenhed komme i vejen. Menneskelige behov bliver overskygget og fremmedhad taler højere end fornuft.

Landene, som står forreste i denne krise, kæmper hver dag for, at tage udfordringen op. Den 19. september, vil Generalforsamlingen holde et møde for, at styrke vores indsats på længere sigt. For at hjælpe det internationale samfund med, at gribe denne mulighed, har jeg netop udsendt en rapport, “In Safety and Dignity“, (Med sikkerhed og værdighed red.,) som indeholder anbefalinger til, hvordan verden kan tage affære, på en mere effektiv og kollektiv måde.

Vi er nødt til at begynde med, at anerkende vores fælles menneskelighed. Millioner af mennesker på farten har været udsat for ekstrem lidelse. Tusinder er døde i Middelhavet, i Andamanhavet, i Sahel og i Mellemamerika. Flygtninge og indvandrere er ikke “andre”; de er så forskellige som selve den menneskelige familie. Mennesker der flygter er i bund og grund et globalt fænomen, der kræver global ansvarsdeling.

For det andet, så bidrager flygtninge og indvandrere til vækst og udvikling i værtslandene, samt i deres oprindelseslande, dette er langt fra en trussel. Jo bedre nyankommne integreres, jo større vil deres bidrag til samfundet være. Vi har brug for flere foranstaltninger, der kan fremme social og økonomisk integration af flygtninge og indvandrere.

For det tredje, har politiske og lokale ledere et ansvar for, at tale imod diskrimination og intolerance, og til at gå imod dem, der forsøger at vinde stemmer via skrammekampagner og splittelse. Dette er en tid hvor, der skal bygges broer og ikke mure, imellem mennesker.

For det fjerde, skal vi være mere opmærksomme på dem, der står bag tvungen fordrivelse. FN fortsætter med, at styrke sit arbejde med, at forebygge konflikter, løse konflikter fredeligt og tage fat på krænkelser af menneskerettighederne, før de eskalerer. Et stærkt nyt værktøj er de globale mål for bærdygtig udvikling, som skal opnås inden 2030, en plan vedtaget sidste år af alle 193 medlemmer af FN, der omfatter et højt fokus på retfærdighed, institutioner og fredelige samfund.

For det femte, er vi nødt til, at styrke de internationale systemer, der administrerer de store flygtningestrømme, så de kan forsvarer menneskerettighedsnormerne og give den nødvendige beskyttelse. Stater skal overholde deres internationale juridiske forpligtelser, herunder flygtningekonventionen fra 1951. Lande, som flygtningene ankommer til først, bør ikke overlades til, at påtage sig byrden alene. Min rapport foreslår en “global sammensætning af ansvarsfordelingen af flygtninge”.

Der er et presserende behov for, at gøre mere når det gælder bekæmpelsen af smuglere og menneskehandlere, at redde og beskytte folk undervejs og at sikre deres sikkerhed og værdighed ved grænserne. Gode og lovlige flugtveje for indvandrere og flygtninge er afgørende, således at desperate mennesker ikke er tvunget til, at henvende sig til det kriminelle netværk i deres søgen efter sikkerhed.

Det forventes, at antallet af indvandrere vil fortsætte med at stige, som følge af dårlig handelsmarkeder, arbejde og mangel på kvalificeret arbejdskraft; letheden ved, at rejse og kommunikere; stigende ulighed og klimaforandringerne. Min rapport foreslår nogle vigtige foranstaltninger, der kan forbedre den globale ledelse på dette område, herunder gennem en “global sammensætning for sikker, velordnet og lovlig indvandring”.

Flygtninge- og indvandringskriser er langt fra uovervindelige, men de kan ikke løses af enkelte stater, alene. I dag bliver millioner af flygtninge og indvandrere frataget deres grundlæggende rettigheder og verden går glip af det fulde udbytte, som flygtninge og indvandrere kan tilbyde.

Det humanitære topmøde, som jeg har indkalde til i Istanbul den 23. og 24. maj, skal sørge for nyt engagement hos staterne mm. så et samarbejde kan stables på benene for, at beskytte mennesker og opbygge en modstandskraft. Jeg forventer at mødet i Generalforsamlingen, den 19. september vil resultere i forslag til, løsninger af de mest umiddelbare flygtninge- og migrationsudfordringer, og forpligte verdens ledere til, at skabe et større globalt samarbejde angående disse problemer.

Mennesket har flyttet fra sted til sted gennem flere årtusinder, efter eget valg og under tvang, og vil fortsat gøre det i en overskuelig fremtid. Kun ved at opretholde vores pligt til, at beskytte dem, der flygter fra forfølgelse og vold, og ved at omfavne de muligheder, flygtninge og migranter tilbyder deres nye samfund, vil vi være i stand til at opnå en mere velstående og retfærdig fremtid for alle.

Af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon – du kan også læse indlægget i berlingske her.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNRIC’s relaterede links:

Interview med Karen Abu Zayd, specialrådgiver for septembertopmødet om flygtninge og migranter:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53879#.VzLj8eSEo_q

Mere information om topmødet den 19. september: 
http://www.un.org/pga/70/2016/03/23/united-nations-summit-on-refugees-and-migrants/

Kenya planlægger, at nedlægge flygtningelejer:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53888#.VzLmuOSEo_o

Mere information om FN’s første humanitære topmøde 23. til 24. maj:
https://www.worldhumanitariansummit.org/