Flygtningehøjkommissariat: Integrationsydelsen er diskriminerende

0
437

UNHCR

11.08.2015 – Regeringens forslag om at indføre en lavere integrationsydelse til nyankomne i Danmark er diskriminerende, i strid med FN’s flygtningekonvention fra 1951, skader integrationen og sender et dårligt signal til resten af Europa, skriver FN’s Flygtningehøjkommissariat i et høringssvar.

”Selvom ydelsen formelt set også rammer danske borgere, der har boet uden for EU, vil den hovedsageligt ramme flygtninge og andre udlændinge. Flygtningehøjkommissariatet udtrykker bekymring for, hvorvidt kravet om at have boet i Danmark i 7 år (…) vil få en diskriminerende effekt, og om forslagets følgevirkninger vil være skadelige for flygtninge,” står der i høringssvaret.

Lovforslaget om en ny integrationsydelse betyder, at man inden for de sidste otte år skal have boet syv af dem i Danmark for at kunne få kontanthjælp eller SU – hvis ikke bliver man tildelt den lavere integrationsydelse.

35 ud af 36 høringssvar til lovforslaget var kritiske. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg afviser dog at ændre lovforslaget og henviser til en dom fra højesteret.

”Jeg fremsætter ikke noget lovforslag, der er i strid med konventionerne. Og det gør jeg ikke, fordi det ligger meget tæt op ad den gamle starthjælp, der blev tjekket i Højesteret, og der var ingen brud på konventioner,” siger Inger Støjberg til DR Nyheder

For en enlig uden barn vil rådighedsbeløbet gå fra 5300 kr. på kontanthjælp til 2300 kr. på integrationsydelsen, hvilket forudsætter en husleje på 2822 kr. Du kan se flere eksempler på beregninger af de mulige konsekvenser af den nye ydelse I Beskæftigelsesministeriets faktaark ”Betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbeløb for forskellige familietyper”.