A-Ø webstedsindeks

FN appellerer om hjælp til flygtninge fra Sudan

860.000 mennesker forventes at flygte fra kampene i Sudan til nabolandene. Derfor har FN’s flygtningeorganisation UNHCR og partnere appelleret om 445 millioner dollars til at hjælpe de fordrevne frem til oktober.  

Midlerne skal dække den umiddelbare støtte i Tchad, Sydsudan, Egypten, Etiopien og Den Centralafrikanske Republik. 

Flygtningene befinder sig i en meget vanskelig situation, hvor der er mangel på mad, vand og brændstof samt begrænset adgang til transport, kommunikation og elektricitet. Adgangen til sundhedspleje er også blevet kritisk påvirket, den fortsatte usikkerhed har forhindret folk i at forlade farlige områder, og prisen på basale varer er steget voldsomt. 

I den foreløbige prognose på 860.000 forventes det, at ca. 580.000 mennesker vil være sudanesere, 235.000 hjemvendte flygtninge, som Sudan tidligere har været vært for, og som forlader landet under ugunstige forhold, og 45.000 flygtninge af andre nationaliteter. De fleste forventes at bevæge sig mod Egypten og Sydsudan. 

Kampene har allerede fordrevet over 330.000 mennesker inden for Sudan og tvunget over 100.000 til at forlade landet. 

UNFPA Sudan-appel

Flygtninge vender tilbage til Sydsudan 

Siden kampene brød ud den 15. april, er der registreret over 32.500 personer, der har krydset grænsen fra Sudan til Sydsudan. Det reelle antal er sandsynligvis højere, da nogle personer er kommet ind i landet uden at blive registreret, og det gennemsnitlige antal personer, der ankommer dagligt, er registreret til 3.500 personer. 

Mere end 90 % af de ankommende er sydsudanesere, der vender hjem, samt sudanesere, der søger asyl, eritreiske flygtninge, kenyanske og somaliske migranter og andre tredjelandsstatsborgere. 

“De fleste af dem, der ankommer, ofte uden ejendele og meget traumatiserede, har et akut behov for øjeblikkelig humanitær bistand, herunder medicinsk, psykisk og social støtte og transport til deres bestemmelsessted”, sagde FN’s humanitære koordinator, Van der Auweraert. 

Det er sandsynligt, at 180.000 sydsudanesere vil vende tilbage i løbet af de næste tre måneder, og 10.000 tredjelandsstatsborgere forventes at rejse gennem Sydsudan, mens 60.000 flygtninge forventes at ankomme i løbet af de næste seks måneder, hvis konflikten og spændingerne fortsætter. 

Flygtninge fra flere nabolande

Der er over 1,1 million flygtninge i Sudan, hvoraf 800.000 er sydsudanesere, over 100.000 eritreere og 60.000 etiopiere. Derudover lever et ukendt antal sydsudanesere i Sudan uden nogen klar status. Der er et stort antal migranter og udenlandske statsborgere, der bor og studerer i Sudan. 

Det anslås, at 9,4 millioner mennesker, 76 % af Sydsudans befolkning, vil have behov for humanitær bistand og/eller beskyttelse i 2023. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19