FN chef kritiserer USA for ikke at lukke Guantanamo

0
479

FN chef for Menneskerettigheder kritiserede i dag, at USA ikke har magtet at lukke Guantanamo fængslet, samt at sikre at der placeres et ansvar for de alvorlige forbrydelser – inklusiv tortur – som fandt sted. 

“Det er nu 10 år siden at den amerikanske regering åbnede Guantanamo fængslet, og den 22. januar er det 3 år siden President Obama beordrede fængslet lukket indenfor 12 måneder,” forklarer Højkommissær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, i en pressemeddelelse. . 

“Alligevel vedbliver fængslet med at eksistere, ligesom individer fortsat tilfældigt tilbageholdes, i klar strid med international lovgivning,” tilføjede hun.

Ingen bør aldrig tilbageholdes i årevis, uden at få sin sag prøvet ved en domstol for derefter at blive enten at få udmålt en straf eller blive løsladt.

Navi Pillay udtrykte sin bekymring over at den amerikanske regering, i stedet for at lukke fængslet, har udviklet et system til at håndtere tilfældige arrestationer. Dette er konsekvensen af den nye “National Defense Authorization Act”. Loven der blev underskrevet forrige måned, gør det nu på effektiv vis muligt at gøre brug af militær forvaring uden hensyntagen til tidsperspektiv, en egentlig anklage eller rettergang. 

“Denne del af den amerikanske lovgivning er i direkte modstrid med nogle af de mest fundamentale retsprincipper og menneskerettigheder. Herunder i særdeleshed i modstrid med den grundlæggende ret til en fair rettergang og at ingen bør tilbageholdes tilfældigt og på ubestemt tid. Ingen bør tilbageholdes i årevis uden enten at blive anklaget og dømt, eller løsladt.” forklarer navi Pillay. 

Navi Pillay understreger at hun fuldt ud anerkender USAs ret til lat beskytte deres egne borgere og deres territorie mod terrorhandlinger, men minder samtidig den amerikanske regering om dens ansvar for, og i henhold til de internationale menneskerettigheder, at sikre at individer der er frihedsberøvet behandles i henhold til reglerne og at alle får deres tilbageholdelse prøvet ved en domstol.

“I de tilfælde hvor der er stærke beviser for at en af de tilbageholdte på Guantanamo har overtrådt loven, må man retsforfølge dem og dømme dem. Er dette ikke tilfældet, skal de løslades.” 

Navi Pillay understregede ligeledes at individer, der er skyldige i at have begået, beordret, tolereret eller opfordret til tortur eller umenneneskelig behandling af fanger må straffes, ligesom den amerikanske regering – i præcis så lang tid som Guantanamo er åben – må sikre at forholdene i fængslet er i tråd med gældende standarder for menneskerettigheder under international lov.

Navi Pillay slog fast at hun var bestyrtet over den amerikanske regerings manglende vilje til at tillade uafhængig overvågning af menneskerettighederne.