FN-dag for Folkemordskonventionen

0
505

Generalsekretærens budskab på 60- års jubilæet for forhindring og afstraffelse af folkemord

For 60 år siden vedtog FN konventionen for forhindring og afstraffelse af forbrydelsen folkemord. Konventionen var et direkte resultat af nazisternes forsøg på at udrydde den jødiske befolkningen under Holocaust.

Konventionen holder de stater, som har underskrevet, ansvarlige for at forhindre og straffe folkemord og for at handle mod dem, som dræber eller forårsager andre alvorlige handlinger med intentionen om at udrydde en national, etnisk eller religiøs gruppe. Disse forsøg er ifølge konventionen strafbare handlinger. 

FN’s arbejde for forhindring af folkemord består af en lang række aktiviteter. Vi promoverer menneskerettigheder, love og fundamentalt lige rettigheder for alle mennesker.

Gennem sit globale nærvær tilbyder FN praktisk assistance til opbygning af demokratiske institutioner og løser konflikter ved brug af fredelige metoder. Vi har etableret et kontor, der skal muliggøre, at vi sammen kan forhindre folkemord. I 2005 accepterede alle medlemsstater en banebrydende aftale, nemlig ansvaret for at yde beskyttelse, som skal forhindre, at nationale ledere skjuler misbrug bag undskyldningen om retten til egenrådighed.

Til trods for disse og andre tiltag mod folkemord oplever verden stadigvæk forfærdelige handlinger, som er i modstrid med den menneskelige værdighed. Alt for ofte har den internationale reaktion været svært utilstrækkelig.

På denne jubilæumsdag beder jeg de medlemsstater, som ikke allerede har gjort det, om at underskrive konventionen. Jeg beder alle stater om at forhindre folkemord og andre alvorlige brud på menneskerettighederne, som kan ende i folkemord i deres respektive lande. Vi må gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at vores børn ikke skal leve i frygt for at blive dræbt grundet deres forhold til en etnisk, nationale eller religiøs gruppe.