Sig NEJ til vold mod kvinder!

0
449
Violence against women2

Violence against women2

23. november 2012. Søndag den 25. november er International Dag for Afskaffelse af Vold mod kvinder. Generalsekretær for UN Women, Michelle Bachelet, har skrevet en besked på denne internationale dag.

Michelle Bachelet, Generalsekretær for UN Women
25. november 2012

Jeg bliver ofte spurgt, hvorvidt det er muligt at afskaffe vold mod kvinder på grund af den udbredte og vedvarende karakter af disse forbrydelser. Mit svar er ja. Men vi kan kun gøre det sammen. Vi er alle ansvarlige og det er på tide at ledere opfylder deres løfte til kvinder.

I dag på den internationale dag for afskaffelsen af vold mod kvinder opfordrer jeg alle ledere: Sig fra over for vold mod kvinder og piger.

Sidste år lancerede jeg et 16-skridts politikdagsorden. I dag tilskynder jeg alle regeringschefer og regeringer til at afskaffe voldsplagen, der påvirker alle samfund, ved at deltage i et spændende globalt initiativ, der demonstrerer nationalt engagement til at afskaffe volden mod kvinder og piger.

Første skridt er taget: stilheden er brudt. I dag forbyder mindst 125 lande vold i hjemmet og der er et stort antal af love, der varetager vold mod kvinder og piger. Der er en international aftale om vejen fremad som formuleret i Beijing Platformen for Handling. 187 lande har ratificeret FN’s Kvindekonvention. Viden omkring hovedårsagerne til vold er øget, og kvinder, mænd og unge mennesker fortsætter med at mobilisere sig i stort antal mod vold. Der er et utal af organisationer, hvis medlemmer arbejder utrætteligt med at støtte ofrene, og i mange lande har politikere skredet til afgørende handlinger. Men det er ikke nok.

Vi skal alle forbedre vores indsats i kampen for at beskytte kvinder og forebygge denne omfattende menneskerettighedskrænkelse. Det er på tide at regeringer forvandler internationale løfter til nationale handlinger.

Vi håber på at se nye og forbedrede love og nationale handlingsplaner, som tilbyder sikre opholdssteder, gratis hotline-service og gratis sundhedsstøtte og juridisk hjælp til ofrene. Vi regner med uddannelsesprogrammer, der underviser i menneskerettigheder, lighed og gensidig respekt og inspirerer unge mennesker til at gå forrest i kampen for at afskaffe volden mod kvinder og piger. Vi har brug for flere kvinder i politik, politiet og fredsbevarende styrker. Vi har brug for økonomisk lighed og anstændige job til kvinder.

Alle disse handlinger kræver beslutsomme og modige ledere. I marts måned næste år sætter regeringsledere og civilsamfundet sig sammen i FN’s Kvindekommission for at enes om forebyggende foranstaltninger og reaktion på vold mod kvinder. Forventningerne er høje, og det bør de også være. I nogle lande, bliver op til syv ud af ti kvinder tæsket, voldtaget, misbrugt eller lemlæstet i løbet af deres levetid. En krise i den størrelse fortjener intet mindre end fuld opmærksomhed fra verdens ledere. Der kan hverken være fred eller fremgang, når kvinder lever i frygt for vold.

I dag genkendes vold mod kvinder mere og mere for hvad det er; en trussel mod demokratiet, en barriere til varig fred, en byrde for national økonomien og en forfærdelig menneskerettighedskrænkelse. Efterhånden som flere og flere mener, at vold mod kvinder hverken er acceptabelt eller uundgåeligt og flere og flere gerningsmænd straffes, vokser kampen mod at stoppe volden mod kvinder sig dybere og stærkere.

Dette er ikke blot et kvindespørgsmål, det er vores ansvar alle sammen. Volden er et uhyggeligt overgreb og må stoppes. Der er ikke længere tid til selvtilfredshed og undskyldninger. Lad os vise viljen, beslutsomheden og lad os mobilisere flere ressourcer til afskaffelsen af hvad kan betegnes som en plage mod menneskeheden, vold mod kvinder.

Ja, det kan lade sig gøre.

Søndag den 25 november er startskuddet til FN’s internationale kampagne ”16 dage mod vold mod kvinder”, der løber af stablen den 25. november til den 10. december, som er FN’s Menneskerettighedsdag.