A-Ø webstedsindeks

FN fraråder Danmarks fængselsaftale med Kosovo

FN’s Torturkomité har vurderet den danske regerings planer om at forflytte 300 udviste kriminelle til et fængsel i Gjilan, Kosovo, på grund af ressourcemangel i danske fængsler. Rapporten afspejler komitéens bekymringer for potentielle overtrædelser af menneskerettighederne og råder den danske regering til at annullere dens planer. 

FN’s Torturkomité (UN Committee Against Torture, CAT) overvåger, om lande som Danmark overholder Torturkonventionen. Torturkomitéen er en del af FN-agenturet for menneskerettigheder OHCHR. Komitéen arbejder for at holde stater ansvarlige for overtrædelser af menneskerettighederne for at stoppe og forhindre denne forbrydelse. Den består af 10 uafhængige eksperter, der overvåger implementeringen af konventionen mod tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af dens medlemslande.  

Hvert femte år fremsætter komitéen anbefalinger gennem systematiske undersøgelser for de enkelte lande for at forhindre overskridelser af menneskerettighederne og forhindre denne type vold. I den seneste rapport fra 24 november 2023 opfordrer komitéen Danmark til at opgive fængselsplanerne i Kosovo. 

Mere klarhed for at undgå overtrædelse af indsattes menneskerettigheder 

Rapporten fastslår, at staten bør sikre, at alle grundlæggende juridiske garantier garanteres, både i lovgivning og i praksis, for alle tilbageholdte personer fra begyndelsen af deres frihedsberøvelse. Dette inkluderer retten til en advokat med garanteret fortrolighed under private møder, herunder adgang til gratis retshjælp. Det omfatter også retten til omfattende information om deres rettigheder, årsagen til deres anholdelse og eventuelle anklager mod dem, på et sprog de forstår, og på en tilgængelig måde.  

Endelig indebærer det retten til straks efter anholdelsen at kunne kontakte en pårørende eller en anden person efter eget valg om deres frihedsberøvelse. I tilfælde, hvor denne ret er begrænset af legitime grunde relateret til en igangværende efterforskning, bør sådanne begrænsninger fastlægges ved lov, være tidsbegrænsede med specificerede maksimale varigheder og underkastes både retslig gennemgang og uafhængig godkendelse af en højere officer. 

Bekymring beror sig på adgang til sundhedspleje og familiære relationer 

Komitéen er bekymret for de potentielle konsekvenser, som forflytningen kan have for indsattes adgang til sundhedspleje og besøg fra familien. Selvom staten har erklæret, at de lejede fængselsfaciliteter vil være underlagt dansk lov, er der stadig risiko for potentielle torturhandlinger eller mishandling, der kan begås af fængselspersonalet. Der er uklarhed om, hvordan vold begået af denne karakter vil kunne efterforskes og hvordan dette overvåges. Komitéen udtrykker desuden bekymring over den potentielt diskriminerende karakter af dette regime, der angiveligt forventes at differentiere behandlingen af indsatte på grundlag af nationalitet og familiesituation. 

Rapporten konkluderer, at den danske stat bør afstå fra at leje fængselsfaciliteter i Kosovo og sikre, at personer berøvet deres frihed ikke diskrimineres på grund af deres nationalitet eller familiesituation. Staten bør ligeledes sikre, at alle indsatte har adgang til sundhedspleje og effektive klagemuligheder på lige vilkår. Der må samtidig ikke pålægges urimelige eller forskelsbehandlende begrænsninger for deres ret til at opretholde familiære bånd under fængselsopholdet. 

Læs mere: Pressetekst fra OHCHR 

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19