FN og Norge sammen om at bekæmpe klimaændringer som konsekvens af skovrydning

0
403

REDD Brevdag for skove

 

New York, den 24. september 2008 – Tropiske skovrige lande optrapper kampen for at bekæmpe klimaændringerne gennem et banebrydende nyt initiativ kaldet FN-REDD programmet, som blev offentliggjort i dag.

Programmet, som skal udføres af tre FN-organer, blev præsenteret af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og Norges statsminister Jens Stoltenberg, hvis regering finansierer denne indledende fase med et beløb på USD 35 millioner.

Ni lande har allerede udtrykt formel interesse i at modtage bistand gennem FN-REDD programmet – Bolivia, Den Demokratiske Republik Congo, Indonesien, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Tanzania, Vietnam og Zambia.

Nogle af disse lande så som Indonesien, Papua Ny Guinea, Den Demokratiske Republik Congo og Tanzania vil hurtigt igangsætte deres indsats gennem udvikling af nationale strategier, oprettelse af funktionelle systemer til overvågning, vurdering, rapportering og verifikation af skovdække og kulstoflagre, og opbygge de nødvendige kapaciteter.

I de efterfølgende faser vil pilotprojekter blive igangsat til at afprøve metoder til forvaltning af eksisterende skove for at fastholde deres økosystemfunktioner og maksimere deres kulstoflagre samtidig med at skabe samfunds- og levefordele.

FN’s reducerede emissioner fra skovrydning og skovnedbrydningsprogram (REDD)vil støtte disse lande som en del af en international bevægelse og også til at omfatte REDD i nye og mere omfattende FN klimaændringsordninger til at påbegynde efter 2012.

FN’s mellemstatslige panel for klimaændringer (IPCC) anslår, at fældning af skovene nu udgør tæt ved 20 procent af udslippet af de samlede drivhusgasser i atmosfæren.

FN’s REDD program skal på sigt skabe økonomisk balance til fordel for en bæredygtig forvaltning af skovene, så deres formidable økonomiske, miljømæssige og sociale goder og tjenesteydelser kommer lande, samfund og skovbrugere til gavn samtidigt med at bidrage til vigtige reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Mr. Ban sagde: "Kampen mod klimaændringer kan ikke vindes uden verdens skove – dette står nu klart for os. Dette initiativ vil ikke blot vise, hvordan skovene kan have en vigtig rolle som en del af en post 2012 klimaordning, der forventes klar i klimakonferencen i København 2009. Det vil også bidrage til at skabe en hårdt tiltrængt tillid til, at verdenssamfundet er parat til at støtte gennemførelsen af en omfattende, ambitiøs og omfattende klimaordning, når den engang er blevet ratificeret ".

"Dette initiativ er også en konkret illustration af FN-systemet’s forpligtelse til at yde koordineret støtte til medlemsstaterne, når de reagerer på deres klimaudfordringer. Vi sætter pris på Norges partnerskab i vores indsats for at hjælpe det globale samfund med at løse den fælles udfordring. "

Mr. Stoltenberg kommenterede: "Vi skal reducere skovrydning, hvis vi skal lykkes med at bekæmpe klimaændringer".

Gennem en samordnet international indsats kan vi hurtigt opnå større reduktioner, sagde Mr. Stoltenberg, der understreger behovet for at udarbejde internationale standarder for måling, rapportering og verifikation af emissioner fra skovrydning og nedbrydning.

"FN-REDD initiativet er et hurtigt starthandlingsprogram, der sigter mod at dokumentere, at tidlige resultater er mulige at opnå i nogle af de store skove i verden. Derfor har Norge besluttet at finansiere FN-REDD programmet”, udtaler han.

Den norske statsminister konkluderede: "Bekæmpelse af udledningen af drivhusgasser fra skovrydning og skovforringelsen er en prioritet for Norge nu og vil også være det i de kommende år. Hvis vi har succes i opstartsfasen, vil Norge helt sikkert fortsætte støtten til FN-REDD programmet og i et endnu mere betydeligt omfang".

Hvis REDD får grønt lys i en post 2012 FN klimaaftale kan det i sidste ende føre til, at de udviklede lande bliver i stand til at betale udviklingslande for de emissioner der er blevet sparet. En sådan ordning vil være afgørende i den globale indsats for at undgå katastrofale klimaændringer.

Udviklingslandene kunne modtage store betalinger, som igen kan bruges på hårdt tiltrængte udviklingsprojekter.
Det skønnes, at Indonesien har potentiale til at modtage 1 USD milliard om året, hvis skovrydningen blev nedsat til en million hektar årligt.

Levnedsmiddel – og Landbrugsorganisation (FAO), FN’s udviklingsprogram (UNDP) og FN’s miljøprogram (UNEP) er ved at implementere det nye program i overensstemmelse med ånden i FN’s "Delivering as One”.

For mere information kontakt venligst:

Nick Nuttall, UNEP Talsmand /mobil i Kenya 254 (0) 733 632 755. E-mail: [email protected]

Dan Shepard, Informationschef, FN’s afdeling for offentlig information Tel: 1 212 963 9495, E-mail: [email protected]

Siri Gjørtz, Presserådgiver, Norges faste delegation i De Forenede Nationer – New York
Tel: 1 212 421 7333, Mobil 1 646 642 9910 eller E-mail: [email protected]

Peter Holmgren Direktør for miljø, klimaændringer og bioenergidivision FAO, Mobil: 39 340 252 3871, E-mail: [email protected]