FN opretter ny enhed for ligestilling og kvinders rettigheder

0
608

Med en historisk beslutning har FN’s generalforsamling med enstemmighed vedtaget at oprette en ny enhed for at styrke indsatsen for kvinder og pigers særlige behov.

FN’s enhed for ligestilling og kvinder – UN Women – er resultatet af flere års forhandlinger mellem FN medlemslande og internationale kvindebevægelsers fortalervirksomhed. Det er en del af den større FN reform der skal samle ressourcer og mandater for at skabe bedre resultater.   

“Jeg takker medlemslandene for at have taget dette vigtige skridt for verdens piger og kvinder” siger Generalsekretæren i en udtalelse der hilser beslutningen velkommen. ”Oprettelsen af UN Women vil betydeligt forbedre FN’s indsats for at styrke ligestilling, styrke kvinders muligheder og bekæmpe diskrimination verden over”

UN Women samler og fortsætter arbejdet af 4 tidligere FN enheder:

·                    Division for the Advancement of Women (DAW, oprettet i    1946) 

·                    International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW, etableret i 1976) 

·                    Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI, etableret  i 1997)

·                    United Nations Development Fund for Women (UNIFEM, oprettet i 1976)

“Jeg takker ledelsen og de ansatte i DAW, INSTRAW, OSAGI og UNIFEM for deres forpligtelse til ligestilling og beror på deres støtte i denne nye fase af FN’s arbejde for kvinder” sagde Generelsekretær Ban Ki-moon. ”Jeg har gjort ligestilling og kvinders muligheder til en af mine topprioriteter – fra at ende vold mod kvinder til at udnævne flere kvinder til lederstillinger og mindske mødredødelighed”

Igennem mange årtier har FN gjort betydelige fremskridt i arbejdet for at øge ligestilling mellem kønnene, blandt andet gennem nøgledokumenter som Beijing Deklarationen, ”Platform for Action” og konventionen for afskaffelse af diskrimination af kvinder. Ligestilling er ikke blot en basal menneskeret, men en bedrift der har enorme sociale og økonomiske fordele.  Når kvinder styrkes, forbedres produktivitet og vækst.

Men stadig forbliver ulighed mellem kønnene dybt forankret i alle samfund. Kvinder i alle dele af verden lider under vold og diskrimination og er underrepræsenteret i beslutningsprocesser. Høj mødredødelighed er fortsat et kæmpestort globalt problem. I mange år har FN stået overfor seriøse udfordringer i kampen for ligestilling verden over, især manglende finansiering og fraværet af en overordnet og fælles vedtaget retning for FN’s aktiviteter indenfor ligestillingsområdet.  

UN Women, der vil blive operationel 1. januar 2011, er blevet oprettet af generalforsamlingen for at adressere disse mangler. Organisationen vil blive en dynamisk og stærk fortaler for kvinder og pigers rettigheder, der vil operere på såvel globalt som regionalt og lokalt niveau. Organisationen vil ikke erstatte, men styrke de øvrige dele af FN systemets indsatser og for eksempel UNICEF, UNDP og UNFPA vil fortsat have ansvaret for at styrke ligestilling og kvinders rettigheder indenfor deres respektive arbejdsområder.  

UN Women vil have to hovedfunktioner, dels at støtte mellemstatslige organer som Kommissionen for Kvinders Status i politikformulering, samt formulering af globale standarder og normer og dels at hjælpe medlemsstater med at implementere disse standarder, samt teknisk og finansiel støtte og samarbejde med civilsamfundet. Organisationen vil desuden hjælpe FN systemet med at leve op til egne ligestillingsforpligtelser, blandt andet ved at overvåge systemets fremskridt på området.  

Generalsekretæren vil udnævne en under-generalsekretær til at lede den nye enhed og opfordrer såvel medlemslandene som civilsamfundsorganisationer til at foreslå kandidater. Under-generalsekretæren vil blive medlem af alle FN senior beslutningsorganer og rapportere direkte til Generalsekretæren.

UN Women vil hovedsagligt blive finansieret af frivillige bidrag og af FN’s generelle budget. Medlemslandene har fastsat 500 mio. dollars som minimum finansiering af UN Woman  Det dobbelt så meget som den nuværende samlede finansiering af DAW, INSTRAW, OSAGI og UNIFEM.  

“UN Women vil give piger og kvinder den stærke fælles stemme på den internationale scene som de fortjener. Jeg ser frem til at se denne nye enhed i aktion så vi alle, kvinder som mænd, kan skabe en bedre indsats for at nå global ligestilling” Udtaler vice-generalsekretær Asha-Rose Migiro. 

Generalforsamlingensresolutionen der formelt etablerer UN Women indeholder også bredere emner relateret til reform af FN systemet, ny tilgang til finansiering af FN’s udviklingsindsatser, strømligning af de forskellige FN organisationers arbejde og forbedring af metoder til at evaluere reformindsatser.

###

For mere information om UN Women, se venligst www.unwomen.org

Pressekontakt: Charlotte Scaddan, +1 917-367-9378, [email protected]