Frankrig: klimaforandringer er en sikkerhedstrussel

0
492
FN klimakonference

FN klimakonference

11.02.2015 – Lande forbereder sig på den kommende forhandlingsrunde i FN-klimaforandringsdrøftelserne, som finder sted i Geneve på søndag. Der er udsigter til at en ny, universel klimaforhandlingsaftale bliver underskrevet til FN’s klimaforhandlingskonference i Paris i udgangen af dette år.

Laurent Fabius, Frankrigs udenrigsminister, værtslandet for klimatopmødet, advarede i de indledende forhandlinger i Geneve, at den globale sikkerhed, lige såvel som miljøet, afhænger af forhandlingernes succes.

“Uden at lyde for stor i mæglet, så er selve jordens overlevelse på spil”, sagde Fabius. “Der er stigende vandstand, forsuring af havene, indvandring der er udløses af klimaændringer, tørker, der er meget alvorlige.”

“Og så er der et aspekt som vi ikke omtaler meget: sikkerhedskonsekvenserne. Hvis klimaet forværres, vil den globale sikkerhed som hele ligeledes forværres – det gælder både immigration og det faktum at vi bekriger hinanden over ressourcer, om det så er over olie eller vand.”

Drøftelserne i Geneve er de første i udarbejdelsen af en ny aftale omhandlende reduktion af drivhusgas-udslip, der har til mål at begrænse stigningen i globale temperaturer til 2 grader.

Efter blot de første to dages drøftelser forventes udkast-dokumentet at være fordoblet eller tredoblet fra de aftalte 38 sider, som blev udarbejdet til klimakonferencen i Lima i december. Dette omfatter forskellige alternativer og sætninger i parenteser, hvilket altså betyder, at det endnu ikke er færdigudarbejdet.

“Jeg vil mene, at vi nok når op på 100 [sider] eller lidt mere end det”, sagde Christina Figueres, leder af FN’s klimasekretariat.  

Figueres indrømmede, at dets betydelige størrelse vil ”øge udfordringen” i den næste forhandlingsrunde i juni i Bonn, Tyskland.