FN styrker kommunikationen til civilsamfundet gennem ny database

0
429

FN’s afdeling for økonomiske og sociale anliggender (DESA) har for nyligt oprettet en database, iCSO, der skal afdække civilsamfundets deltagelse i FN’s arbejde og lette kommunikationen mellem civilsamfundet og FN. For FN er det vigtigt at bevare et nært forhold til civilsamfundets organisationer (CSO’s), hvilke er vigtige parter i, at sikre, at FN’s arbejde reflekterer folkets vilje, som fremhævet i FN’s charter.

Vice-Generalsekretær Sha Zukang understreger: ”Siden oprettelsen af FN har civilsamfundet spillet en afgørende rolle i vigtige FN konferencer og topmøder. Det effektive samarbejde mellem civilsamfundet og FN, specielt med DESA, har været essentiel for succesen af disse møder og for værdien af resultaterne.”

Målet med databasen er at lette arbejdet og styrke kommunikationen, ikke kun for FN, men også for andre, der ønsker oplysninger om de enkelte organisationer. Tidligere har der været meget research arbejde forbundet med oplysninger omkring de enkelte organisationer, specielt hvis de ikke har haft deres egen hjemmeside.

Databasen er tilgængelig på internettet og indeholder optegnelser over ikke mindre end 12.000 forskellige organisationer. Her kan man finde oplysninger om deres aktiviteter, hvilke møder de deltager i og deres status hos FN.

FN håber i fremtiden på at kunne udvide databasen til en række af andre organisationer indenfor forskellige områder.