A-Ø webstedsindeks

Klimaforandringer: 200 millioner fordrevne om året inden 2050

FN’s generalsekretær António Guterres forudser, at 200 millioner mennesker kan blive fordrevet hvert år inden 2050 som følge af klimaforstyrrelser. I sit budskab på Verdensmiljødagen den 5. juni påpeger Guterres, at mere end 3 milliarder mennesker er berørt af ødelagte økosystemer.  Desuden er forurening ansvarlig for ca. 9 millioner for tidlige dødsfald hvert år.  Mere end 1 million plante- og dyrearter risikerer at uddø – mange af dem inden for få årtier. 

 “Næsten halvdelen af menneskeheden befinder sig allerede i klimaets farezone – 15 gange større risiko for at dø af klimapåvirkninger som ekstrem varme, oversvømmelser og tørke”, siger Guterres. “Der er en 50:50 chance for, at den årlige gennemsnitlige globale temperatur vil overskride Parisaftalens grænse på 1,5 grader celsius i løbet af de næste fem år. Mere end 200 millioner mennesker kan hvert år blive fordrevet af klimaforstyrrelser inden 2050.”  

     

Største dag for miljøet 

Verdensmiljødagen den 5. juni er den største internationale miljødag. I år er Sverige vært for #WorldEnvironmentDay 2022. “Kun én jord” er kampagnens slogan med fokus på at “leve bæredygtigt i harmoni med naturen”. 

Deltagere fra Stockholm+50
Foto: UNEP

Med over 150 deltagende lande engagerer denne internationale FN-dag regeringer, virksomheder, civilsamfundet, skoler, berømtheder, byer og lokalsamfund i at øge bevidstheden og fejre miljøindsatsen. 

 I sit budskab opfordrer FN’s generalsekretær regeringerne til at prioritere klimaindsatsen og virksomhederne til at sætte bæredygtighed i centrum for deres beslutningstagning.   

“Og som vælgere og forbrugere skal vi gøre vores handlinger til noget, lige fra de politikker, vi støtter, til de fødevarer, vi spiser, til den transport, vi vælger, til de virksomheder, vi støtter.  Vi kan alle træffe miljøvenlige valg, som vil bidrage til den nødvendige forandring.” 

 

Stockholm+50 

2022 er en historisk milepæl for det globale miljøsamfund. Det er 50 år siden FN’s Conference on the Human Environment i 1972, der generelt betragtes som det første internationale møde om miljøet. Stockholm-konferencen i 1972 gav anledning til oprettelsen af miljøministerier og -agenturer rundt om i verden og gav startskuddet til en lang række nye globale aftaler om kollektiv beskyttelse af miljøet. På Stockholmkonferencen blev idéen om en verdensmiljødag formaliseret, og den første blev fejret i 1973.    

Kvinde holder to hænder op foran sig
Fra Stockholm+50-konferencen. Foto: UNEP

Det internationale Stockholm+50-møde på højt niveau blev afholdt i Sverige et par dage før verdensmiljødagen. For 50 år siden var temaet for Stockholmkonferencen også “Kun én jord”. Budskabet er lige så vigtigt i dag, som det var dengang. 

“ Temaet for dette års verdensmiljødag, “Kun én jord”, er en simpel konstatering af en kendsgerning. Denne planet er vores eneste hjem”, siger Guterres. 

“På det nylige Stockholm+50-møde om miljø blev det gentaget, at alle 17 mål for bæredygtig udvikling er afhængige af en sund planet. Vi må alle tage ansvar for at afværge den katastrofe, som den tredobbelte krise med klimaændringer, forurening og tab af biodiversitet er ved at skabe.” 

 

Læs mere her: 

Verdensmiljødagen

Guterres til Stockholm+50

Det skal du vide om Stockholm+50

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19