A-Ø webstedsindeks

FN tager modigt skridt henimod global skattekonvention

Den 22. november traf De Forenede Nationer en historisk beslutning og satte kurs mod en omfattende global skattekonvention. Forslaget, fremsat af afrikanske nationer, fik overvældende opbakning og er en betydelig sejr i den vedvarende kamp mod skatteunddragelse. 

Med ”Fremme af inklusivt og effektivt internationalt skattesamarbejde i De Forenede Nationer” -forslaget (dokument A/C.2/78/L.18/Rev.1), understreger forsamlingen, at bestræbelser om et internationalt skattesamarbejde skal være universelle i tilgang og omfang. Bestræbelserne skal tage fuldt ud hensyn til forskellige behov og kapaciteter hos alle nationer, især udviklingslande og lande under særlige omstændigheder. 

Efterstræbelsen af en FN-støttet global skattekonvention tjener et dobbelt formål. For det første adresserer den en kritisk mangel i international lovgivning og tilbyder en global ramme til bekæmpelse af skatteunddragelse og kapitalflugt. Fraværet af en universel aftale om disse udfordringer kræver samarbejde på globalt plan. FN-konventionen vil love kollektiv handling for at efterkomme denne mangel. 

Konventionen indikerer også en magtoverførsel fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) til FN. En overførsel fra en gruppe på 38 medlemslande til et inkluderende organ af 193 nationer. Denne ændring sigter mod at skabe balance i spillefeltet i internationale skatteforhandlinger og bryde med velstående lande tendens til at diktere vilkår og sideløbende marginalisere det globale syd. 

Skattekonvention for mere global lighed

Mens de specifikke elementer i den foreslåede skattekonvention forbliver usikre, skitserer beslutningen ambitiøse mål. Den lægger særligt vægt på betydningen af, at alle skatteydere, især multinationale selskaber, bidrager med passende skattebetalinger til de lande, hvor økonomiske aktiviteter finder sted. Dette adresserer en længe eksisterende udfordring, som individuelle nationer har haft svært ved at løse uafhængigt.

Implementeringen af en global skattekonvention vil kunne sikre at lande over hele verden modtager deres retmæssige skatteindtægter. Dette kan omsættes til øget velfærd, samt flere midler til udvikling og klimafinansiering. 

FN-beslutningen modtog stemmer fra 125 lande, med 48 imod og 9 undladelser. Fra de nordiske lande undlod Norge og Island at stemme. Danmark, Finland og Sverige stemte imod. 

Tax Justice Network estimerer at der vil være et potentielt tab af billioner af dollars grundet skatteunddragelse i det næste årti. Afrika har taget en ledende rolle som fortaler for denne sag. Civile borgere spiller også en afgørende rolle i at kræve, at deres regeringer prioriterer kampen mod skatteunddragelse og sikrer et retsligt og lige globalt økonomisk landskab. FN-beslutningen markerer et betydeligt skridt fremad for et mere afbalanceret internationalt skatteregime. 

Læs mere her

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19