BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR DE ÆLDRE

0
431

GENERALSEKRETÆREN

1. oktober 2007

Temaet for dette års ældredag fokuserer vores opmærksomhed på de udfordringer og muligheder man møder når man bliver ældre.

Ældning af befolkningen medfører betydelige økonomiske og sociale udfordringer både for industrilandende og udviklingslandende. Statistikkerne viser at næsten 80 procent af verdensbefolkningen ikke er beskyttet af sociale tjenester i deres alderdom. At finde måder at sørge økonomisk for et voksende antal ældre ved hjælp af bæredygtige pensionsprogrammer og nye beskyttende forholdsregler er en anseelig opgave, specielt i udviklingslande.

På dan anden side af regnestykket har vi alligevel en af vår tids største præstationer – betydelig ældre forventet levealder i næsten hele verdenen, takket være forbedrede helbredsstandarder. Ældre mennesker har nu mange flere muligheder for at blive ved med at bidrage til samfundet efter pensionsalderen. Vores syn på hvad det betyder at være gammel ændrer sig hele tiden. Der hvor ældre mennesker før blev set som en byrde, bliver de nu anerkendt som en ressource der kan og bør blive benyttet.

I Madrids ‘International Plan of Action on Ageing’ fremhæves de ældres rolle I økonomisk og social udvikling, og gennem deres deltagelse i alle aspekter af samfundet fremmes demokrati og ældres rettigheder. I år markerer vi femårsjubilæet af Madrid-planen og det første tilbageblik på og vurdering af planen. Det er vigtigt at mærke sig at dette vil være baseret på en inkluderende og deltagende fremgangsmåde hvor ældre mennesker er med i processen.

Denne ældredag er en mulighed for at stimulere diskussion blandt de involverede om fremskridtene der gøres i implementeringen af Madrid-planen, også i forhold til 2015 målene og FN’s bredere udviklingsagenda. Jeg beder jer alle – medlemslande, humanitære organisationer, FN systemet, ældre mennesker og deres organisationer- om at gribe denne mulighed i dag og i de kommende måneder. Sammen, gennem en balanceret tilnærmelse til både udfordringerne og mulighederne som ældning indeholder, kan vi give liv til vores fælles vision om et samfund for alle aldersgrupper.