FN’s generalforsamling vedtager dansk resolution mod tortur

0
469

FN’s Generalforsamlings 3. udvalg vedtog tirsdag den 10. november 2009 uden afstemning en omfattende resolution mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Danmark har fremlagt.

Resolutionen har 89 medforslagsstillere, herunder for første gang i flere år 2 arabiske lande. Den skal senere i år bekræftes i plenarforsamlingen.

Igennem mere end 10 år har Danmark stået i spidsen for forhandlingerne om resolutionerne mod tortur i FN. Tortur er et meget sensitivt politisk emne for alle lande, og disse resolutioner betragtes som meget tunge. Trods vanskelige forhandlinger er det gennem et årti fortsat lykkedes at styrke resolutionen, samtidig med at den har bevaret en faglig dybde med snævert fokus på bekæmpelse af tortur.

Resolutionen erindrer om, at frihed for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er en ufravigelig rettighed, som skal beskyttes under alle omstændigheder uden undtagelse. Den understreger, at enhver påstand om tortur skal efterforskes hurtigt, effektivt og uvildigt af en uafhængig myndighed og at enhver, som udfører, beordrer, tolererer eller ansporer til tortur skal holdes ansvarlig herfor og straffes.

Frihedsberøvede er blandt de mest sårbare og ofte glemte mennesker og deres magtesløshed kan føre til eller i sig selv udgøre tortur. Resolutionen understreger, at staterne må være særligt opmærksomme på risikoen for tortur i fængsler og andre steder, hvor mennesker holdes frihedsberøvet. Den opfordrer staterne til at afskaffe hemmelige afhøringsfaciliteter og tilbageholdelsescentre og understreger, at forholdene for frihedsberøvede skal respektere de frihedsberøvedes menneskerettigheder.

Blandt de øvrige nyskabelser, at staterne ikke blot opfordres til at forbyde tortur i deres lovgivning, men også grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i deres lovgivning, og lige som det er forbudt at gøre brug af udsagn fremkommet ved tortur i retssager, opfordres staterne til ligeledes at overveje forbud mod anvendelse af lægge udsagn fremkommet ved grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling til grund.

Resolutionen tager endvidere stilling til en lang række andre grundlæggende forhold af betydning for at modvirke tortur.

Se resolutionen her.

Kilde: Udenrigsministeriet