Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Ikke-vold

0
418

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR IKKE-VOLD

2. oktober 2010

Den Internationale Dag for Ikke-vold markerer fødselsdagen for en af de ledende stemmer indenfor dette felt, nemlig Mahatma Gandhi. ”Ikke-vold”, sagde Gandhi, ”er den største kraft til rådighed for mennesket.”

Vi hos FN stræber efter at udnytte styrken af ikke-vold til at overvinde fordomme, ende konflikter, og kultivere den gensidige respekt og forståelse mellem folk og lande. Ekkoet om ikke-vold genlyder gennem De Forenede Nationers pagt: ”at udvise fordragelighed og leve sammen i fred med hverandre som gode naboer ”, ”for at sikre… at væbnet magt ikke vil blive anvendt undtagen i fælles interesse.”

Vi arbejder hver dag for at føre disse principper ud i livet. Vi gør dette ved at fremme menneskerettigheder, og søge at løse konflikter gennem fredelige midler, herunder med kampagner for at afskaffe vold mod kvinder, der arbejder for at nå millenniumudviklingsmålene. Vi arbejder på at bygge broer på tværs af kulturer og imødegår had og ekstremisme overalt.

Dette arbejde kan ikke alene overlades til regeringer og internationale organisationer. Fred kan aftales omkring forhandlingsborde, men er vedligeholdt rundt om samfundets borde. Fred har sit udspring i mennesket – den flyder fra hjertet af engagerede kvinder og mænd. Lokalsamfund, familier og enkeltpersoner har alle en vigtig rolle at spille for at besejre vold og skabe en fredskultur.

På denne Internationale Dag for Ikke-vold, opfordrer jeg alle til at arbejde sammen om at benytte den store kraft, som ikke-vold er, for at opbygge fredelige og retfærdige samfund for os selv og vores børn.