EU’s udviklingsministre giver tilsagn om massiv støtte til Haiti

0
402

EU’s udviklingsministre var mandag den 18. januar 2010 hasteindkaldt til Rådsmøde i Bruxelles for at drøfte støtte til Haiti og sikre koordinationen af EU’s bistand til landet.

I den forbindelse udtaler udviklingsminister Ulla Tørnæs:

”Det er godt, at Kommissionen og medlemslandene har reageret hurtigt og stillet betydelige beløb til rådighed for nødhjælpen til jordskælvsofrene. EU’s udviklingsministre gav på Rådsmødet opbakning til, at EU-Kommissionen fortsat yder omfattende bistand både i den akutte humanitære krise og i en mere langsigtet genopbygningsfase. Vores drøftelser viste også, at vi har lært af erfaringerne fra tidligere katastrofer, hvor indsatsen i visse tilfælde var for spredt. Alle er nu enige om, at FN skal stå i spidsen for koordinationen af nødhjælpen.”

Mandagens møde blandt EU’s udviklingsministre var det første Rådsmøde efter ikrafttrædelse af Lissabon-traktaten og dermed det første møde med EU’s Høje Repræsentant Catherine Ashton i formandsstolen. EU’s umiddelbare prioritet er at levere nødhjælp og redningshold og sikre, at hjælpen når frem til de, der har mest brug for den. I konklusionerne fra mødet understregede EU’s udviklingsministre desuden behovet for, at der skabes passende sikkerhedsarrangementer, så nødhjælpen kan komme frem. Mødet bekræftede massiv støtte fra EU til Haiti på kort, mellemlangt og langt sigt. EU-landene har således samlet givet tilsagn om 92 mio. EURO og Kommissionen 30 mio. EURO i nødhjælp til Haiti. Yderligere 100 mio. EURO ventes bevilget bl.a. til genopretning af de statslige myndigheder på øen, ligesom 200 mio. EURO af EU-bistanden ventes ydet til at dække behovene på længere sigt.

Kilde: Udenrigsministeriet