FN’s generalforsamling vedtager dansk resolution mod tortur

0
484

FN’s Generalforsamlings 3. udvalg har onsdag den 21. november enstemmigt vedtaget en omfattende resolution mod tortur, som Danmark har fremlagt. Resolutionen skal senere i år bekræftes i plenarforsamlingen.

Igennem de sidste 10 år har Danmark stået i spidsen for forhandlingerne om resolutionen mod tortur i FN’s Generalforsamling. Det er, trods vanskeligheder, lykkedes at fastholde de forbedringer, der er opnået de senere år og at styrke teksten på en række punkter. Resolutionen har 82 medforslagsstillere.

Resolutionen fastslår blandt andet, at folkerettens forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er ubetinget og ikke kan fraviges under nogen omstændigheder, at enhver påstand om tortur snarest skal efterforskes uvildigt og at enhver, som udfører, beordrer, tolerer eller ansporer til tortur skal holdes ansvarlig herfor og straffes alvorligt. 

Kilde: Udenrigsministeriet

Yderligere oplysninger:

Resolutionen.