FN’S GENERALSEKRETÆR: DANMARK HAR GJORT EN STOR INDSATS FOR VERDENS KVINDER.

0
430

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon forpligtede sig onsdag d. 24. september 2008 til at styrke indsatsen for kvinders rettigheder og muligheder i verden. Det skete som led i regeringens initiativ, der opfordrer verdens ledere til gøre noget ekstra for verdens kvinder.

Styrkelse af kvindernes muligheder er centralt for at skabe vækst og reducere fattigdommen i verden. Derfor har Danmark sat sig i førersædet internationalt for at få sat handling bag ordene. Siden marts i år har regeringen gennemført en særlig fakkelkampagne, hvor 99 fakler har vandret verden rundt. Det har resulteret i 99 nye forpligtelser at gøre noget ekstra for kvinders rettigheder.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen overrakte fakkel nr. 100 til FN’s generalsekretær i forbindelse med et FN-møde i New York. Her er verdens ledere netop samlet for at få sat skub i opnåelsen af FN’s 2015 Mål om blandt andet halvering af verdens fattigdom.

 

 

Ved overrækkelsen af faklen udtalte FN’s generalsekretær:

“I am honoured to join the other 99 recipients of these symbolic torches for MDG3. We represent all different walks of life, from international organizations to grassroots groups, from ministers to educators, and from CEOs to artists. That is what makes this torch project so meaningful. Because we need all partners working together to make gender equality a reality. By accepting this torch number 100, I commit to strengthening the United Nations ability to respond to the needs of the world’s women. And I renew my personal pledge to lead our worldwide campaign to stop violence against women, once and for all.”

Statsminister Anders Fogh Rasmussen understregede, at der er behov for mere handling og højere ambitioner for at nå målet om ligestilling:

”Regeringens mål var at samle 100 nye løfter fra ledere verden over, der styrker arbejdet for kvinders rettigheder. Det har vi nået. Og i dag overrakte vi så den sidste fakkel til FN’s generalsekretær. Frem mod næste FN-topmøde i 2010 vil regeringen arbejde for, at kvinders ligestilling står centralt på både nationale og internationale dagsordener, og at der bliver tilført flere ressourcer til at gennemføre konkrete og målrettede indsatser.”

Regeringen sætter selv handling bag ordene, og udviklingsminister Ulla Tørnæs opfordrer nye partnere til at deltage i arbejdet:

”Vi fordobler vores målrettede bistand til fremme af kvinders ligestilling fra 2008 til 2010 og etablerer et partnerskab med Liberias regering for at styrke indsatsen dér. Men regeringer alene kan ikke gøre det. Den private sektor skal med, og jeg ser et stort potentiale for investeringer fra virksomhederne. Vi skal udvikle nye og innovative partnerskaber, der øger investeringerne i kvinders sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Afrikanske piger skal simpelthen have bedre muligheder for at gennemføre en skoleuddannelse og udnytte deres talenter. Ellers når vi ikke FN’s mål om at halvere verdens fattigdom.”

 

De 100 nye fakkelløfter kan ses på www.mdg3action.org

Yderligere information: René Dinesen, den danske FN-mission New York, tel +1 212-705-4921 eller Tine Lyngholm, MDG3 Press Relations, Udenrigsministeriet, tel. +45 33 92 07 70.

Link til Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk