Generalsekretærens budskab på Verdens fødevaredag

0
433

Retten til fødevarer er en menneskeret. Alligevel lider 854 millioner mennesker i verden af kronisk hunger og dette tal har steget siden begyndelsen af det nye Millennium. Denne situation er uacceptabel i vores verden af excesser.

Derfor er årets tema på Verdens Fødevaredag tema Ret til Fødevarer. Vi må give de 854 million mennesker der lider af fødevaremangels en stemme. Vi må arbejde på at opretholde deres fundamentale ret. Vi må indse menneskerettighedernes rolle i udryddelsen af hunger og fattigdom, og indse sammenhænget mellem udvikling, menneskerettigheder og sikkerhed.

Siden den Universelle Erklæring om Menneskerettigheder fra 1948, er retten til fødevarer blevet styrket gennem lovgivende midler på nationalt og internationalt niveau. På FN’s Fødevaretopmøde og i Millennium-erklæringen blev løfter afgivet og bekræftet på det højeste niveau. FNs organisation for ernæring og landbrug (FAO) har udarbejdet praktiske retningslinier der foreskriver sammenhængende politiske anbefalinger for hvorledes man kan slå bro over kløften mellem juridisk anerkendelse og praktik.

Alligevel går kampen mod sult for langsomt. Vi må gøre langt mere for at sætte integriteten og ethvert menneskes ret højest på vores liste af prioriteter. Vi må kombinere nuværende indsatser med øgede indsatser for at sikre deltagelse og bemyndigelse, ansvarlighed og gennemskuelighed menneskeværd og lovlighed.

Verden har ressourcerne, kundskaben og midlerne der skal til for at sikre at retten til fødevarer bliver realitet for alle. Lad os på Verdens Fødevaredag arbejde sammen for at nå dette mål.