Ban om våbenhandel og beskyttelsesansvar

0
414
Weapons seized in Afghanistan. Photo: Flickr/UK Ministry of Defence

Weapons seized in Afghanistan. Photo: Flickr/UK Ministry of Defence

13. februar 2013 – Sikkerhedsrådet diskuterede den såkaldte Arms Trade Treaty under en debat om beskyttelse af civile i væbnede konflikter i går. FN’s generalsekretær Ban Ki-moon sagde at han håber næste måneds forhandlinger om denne potentielle traktat vedrørende international våbenhandel, vil resultere i en aftale.

Generalsekretæren sagde at civile fortsætter med at lide og dø i konfliktområder verden over, og understregede at alle har et ansvar.

”Vi har alle et ansvar for at beskytte… Den frie strøm af våben medvirker uden tvivl til vold mod civile… Der er et presserende behov for en robust og omfattende aftale vedrørende de humanitære konsekvenser af dårlig reguleret våbenhandel”, forklarede Ban Ki-moon.  

Der afholdes en konference i New York 18-23. marts for at fuldføre arbejdet som begyndte juli 2012. Formålet har været at forhandle en våbenhandelstraktat, som kommer til at sætte fælles standarder for international handel af konventionelle våben.

I hans kommentarer til FN’s sikkerhedsråd sagde generalsekretæren, at en intern undersøgelse af FN’s indsats i Sri Lanka havde ført til vigtige spørgsmål om hvordan FN og medlemslandene, kunne styrke beskyttelsen af civile i væbnede konflikter.

Ban gentog følgende konkrete anbefalinger fra hans tidligere rapporter:

  • Alle parter i konflikter bør undgå at bruge eksplosive våben med vid effekt i befolkede områder
  • Sikkerhedsrådet må understrege, at det er stater som har hovedansvaret for beskyttelse af civile
  • Stater bør erkende behovet for humanitære aktørers konsekvente engagement med alle relevante statslige og ikke-statslige aktører.
  • Alle relevante myndigheder bør fremskynde administrative, visum og rejse og toldprocedurer, for at bane vejen for hurtig og uhindret tilgang til nødhjælpsforsyninger, udstyr og personale til mennesker der har behov for beskyttelse og assistance.
  • Rådet bør gøre større brug af undersøgelseskommissioner, pålagt et FN-mandat, for at undersøge og bekræfte påståede krænkelser af menneskerettighederne og humanitær folkeret.
  • Rådet skal sørge for at fredsbevarende operationer med formål at beskytte civile, har tilstrækkelige ressourcer. ”Det er specielt vigtigt at de er rustet til at håndtere konfliktrelateret seksuel vold”.