FN’s klimaforhandlinger: Havene forsyres med høj fart

0
453
ocean

ocean

18. november, 2013 – Jordens have bliver tvunget til at absorbere mere og mere af de CO2-udledninger, der varmer planeten op, hvilke gør, at de forsyres i en hastighed, der ikke er blevet set de sidste 300 millioner år, siger en ny rapport, som er blevet udgivet for politiske beslutningstagere i dag ved FN’s klimaforhandlinger i Warszawa.

Havene giver ilt til hvert andet åndedrag, vi tager, og absorberer også mindst 33 procent af det CO2, mennesker producerer.

Rapporten er et referat af tilstanden af den videnskabelige viden om havenes forsyring. Forskere fra hele verden, der har været involveret i forskningen, opfordrede landede i Warszawa til at arbejde mod en begrænsning af den globale temperaturstigning til mindre end to grader Celcius i slutningen af dette århundrede.

Havforsyring begrænser ikke bare havenes kapacitet til at absorbere CO2, men har også risiko for at påvirke fødevaresikkerhed. Inden for årtier vil store dele af Polarhavene blive ætsende, hvilket især vil påvirke havorganismer, som ikke beskyttes af skaller, så som blæksprutter.

Fiskeri er levebrød for 540 millioner mennesker, eller otte procent af verdens befolkning. Alligevel vides meget lidt om de direkte påvirkninger af havenes forsyring på fisk, der er genstand for kommerciel- og subsistensfiskeri, hvilke resulterer i høj uvished, når ændringer i fiskeriets fremtid skal forudsiges.

Men, hvad forskere ved mere om, er disse ændringers påvirkning på bløddyr som blæksprutter og østers. Forskere vurderer, at i 2100 kan nedgangen i bløddyrsproduktion fører til et årligt globalt økonomisk tab på mere end 720 milliarder kroner (i 2010 prisniveau), hvis de menneskeskabte udledninger fortsætter, som de er nu.

En af de største bekymringer er, om havene er nået deres begrænsning, hvor de ikke vil kunne absorberer mere varme. Ifølge Richard Feely, seniorforsker ved USA’s regerings nationale oceaniske og atmosfæriske administration (NOAA), typer computergenererede klimamodeller på: ”En nedadgående tendens i delen af CO2-udledning forårsaget af menneskelig aktiviteter, der optages af havene i løbet af dette århundrede, men observationerne har ikke kunnet bekræfte denne tendens endnu, på grund af usikkerhederne i målingerne, såvel som et mangel på fuldstændig dækning af havene med målinger. Følgelig, er det et emne, hvor der kræves mere forskning.”

Der er dog stadig håb, hvis lande sigter mod at sænke udledningerne, så den globale temperaturstigning i slutningen af århundrede fortsat er mindre end to grader Celcius.