‘Havrøveri’ er lige så alvorlig en trussel som ‘landrøveri’ – FN-ekspert på retten til føde

0
421
fisk

fisk

30. oktober 2012.  FN’s særlige rapportør på retten til føde, Olivier De Schutter, advarer i dag om faren ved ’havrøveri’ for fødevaresikkerheden og tilskynder verdens regeringer og internationale organer til at stoppe med rovfiskeri af fiskebestanden og til at tage hurtige tiltag for at beskytte, bevare og dele fordelene ved fiskeri og maritime miljøer.

“’Havrøveri – i form af lyssky adgangsaftaler til skade for små fiskere, urapporteret fangst, indtrængen i beskyttede farvande, og omlægningen af ressourcer væk fra lokalbefolkningen – kan være lige så alvorlig en trussel som landrøveri”, siger De Schutter, da han præsenterede en ny rapport om fiskeri og retten til mad.

Skøn over omfanget af ulovlig fangst ligger mellem ti til 28 millioner ton (mt), mens 7,3 mt – 10 procent af den globale fangst – bliver kasseret hvert år. “Det er klart, at når fisk bliver mindre talrige, er fiskerfartøjer fristet til at omgå reglerne og bevaringsstrategier”, siger den særlige rapportør.

Mange af verdens farvande fiskes med distancefiskerflåder, bemærkede De Schutter, der opfordrer til, at Licens- og Adgangsaftaler, der styrer deres aktiviteter, hurtigst muligt bliver revideret. Han opfordrer til, at aftalerne inkluderer stærkere tilsynsmekanismer til bekæmpelse af ulovligt og urapporteret fangst; tager fuldt hensyn til fiskeri og små fiskeres rolle i de lokales behov for fødevarer; styrker arbejdstagernes rettigheder om bord på fiskerfartøjer og kun indgås på grundlag af menneskerettighedskonsekvensanalyser, der skal udarbejdes med bistand fra flagstater.

FN-eksperten opfordrer regeringerne til at genoverveje de modeller for fiskeri som de understøtter og fremhæver, at små fiskere faktisk fanger flere fisk per gallon brændstof end industrielle fiskerflåder, og kasserer færre fisk. “Industrifiskeri i fjerntliggende farvande kan virke som en økonomisk mulighed, men kun fordi fiskerflåder er i stand til at samle store støtter, mens de videregiver omkostningerne ved overfiskning og ressourcenedbrydning. Fremtidige generationer vil betale prisen, når havene løber tør”, siger han.

 

Læs rapporten: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Annual.aspx eller http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20121030_fish_en.pdf

Læs et executive summary: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Otherdocuments.aspx eller http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20121030_fish_execsummary.pdf