FN ekspert: Frigiv rapport om CIA-afhøringer

0
429
Ben Emmerson

Ben Emmerson

7. marts 2013 – En uafhængig FN-ekspert opfordrer USA og Storbritannien til at frigive resultaterne af en fortrolig undersøgelse af CIA’s tilbageholdelses- og afhøringsmetoder under Bush-administrationen.

I en rapport til FN’s menneskerettighedsråd, siger FN’s særlige rapportør for anti-terrorisme og menneskerettigheder Ben Emmerson, at amerikanske myndigheder må ”så vidt muligt, og så hurtigt som muligt, offentliggøre rapporten fra senatets efterretningskomité om CIA’s hemmelige tilbageholdelses- og afhøringsprogram”.

Emmerson baserede hans opfordring om offentliggørelse af rapporten, ud fra principper om ansvar for systematiske brud på menneskerettigheder i kampen mod terrorisme. ”De individer som har taget del i hemmelige tilbageholdelser og begået ulovlige handlinger, deriblandt overordnede som har beordret, opfordret eller samtykket til hemmelige tilbageholdelser, bør retsforfølges så hurtigt som muligt – og hvis de bliver dømt skyldige, bør de tildeles domme der stemmer overens med alvoren af deres handlinger”, sagde han.

Indtil nu er det ikke lykkedes det internationale samfund, at stille nogen til ansvar for de handlinger der er begået af dele af CIA mht. gennemførelsen af et torturprogram, udleveringer og hemmelige tilbageholdelser af mistænkte terrorister, forklarede Emmerson.

Han opfordrede samtidig den britiske regering til at offentliggøre den midlertidige rapport om den såkaldte Gibson-undersøgelse, der undersøger anklager om, at den britiske efterretningstjeneste skulle være indblandet i tortur og udleveringer.

Emmerson opfordrede regeringer, og særligt dem som angiveligt tillod CIA at flyve gennem deres luftrum og anvende deres landingsbaner, til at gennemgå national lov og praksis.