Historisk aftale om finansiering af globale udviklingsmål i hus

0
399

Ban Ki-Moon til Addis-konference. Foto: FN-foto

16.07.2015 – FN-konferencen om udviklingsfinansieringen, som har fundet sted i Etiopiens hovedstad, Addis Abba, har i dag nået frem til en endelig aftale.

Efter måneders forhandlinger mellem landene, markerer aftalen nu en milepæl i arbejdet for at styrke det globale samarbejde. ”Aftalen er et stort skridt fremad i opbygningen af en bæredygtig fremtid for alle,” fastslår FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon i sin erklæring.

FN's generalsekretær Ban Ki-Moon. Foto: FN-Foto

Aftalen skal finansiere FN’s nye bæredygtige udviklingsmål, som vil blive forhandlet på plads af 150 af verdens regeringsledere i FN’s hovedkontor i New York ved udgangen af september.

I et eksklusivt interview med UNRIC Nordic påpeger Mogens Lykketoft, som i september tiltræder som præsident for FN’s generalforsamling, at ”man ville ikke havde troet for fem år siden at FN kunne enes om 17 så vidtgående målsætninger, som det ser det ud som om, at man kan.” Dog betoner Lykketoft, at ”det der sker før her i Addis med at forpligte sig på de finansieringsmæssige modeller og det der sker efterfølgende med at få landene til at følge op i faktisk handling, det er aldeles afgørende.”

Delte meninger om succes

Et centralt emne i forhandlingerne har været spørgsmålet om skatteunddragelse. G77-landene, som indbefatter en række udviklingslande, har fremsat hovedkravet om at FN skal oprette et mere inkluderende internationalt skatteorgan. De vil nemlig også sidde med til bords, når beslutninger der vedrører internationale skatteregler bliver taget.

Mogens Lykketoft. Foto: FN-foto

Forhandlingerne har dog ikke ført til oprettelsen af et nyt FN-organ med mandat til at regulere international skatteunddragelse, selvom forslaget har fået opbakning fra mange fattige lande og NGO’er. I stedet er der kommet tilføjelsen, at medlemmer af komiteen for skattespørgsmål i OECD skal udpeges af FN’s Generalsekretær i samarbejde med medlemslandene. Flere stemmer i civilsamfundet og flere lande, herunder Sverige, har stillet sig skeptiske over for forslaget. Dertil er der også delte meninger hvad angår bistandsforpligtelserne.

Ifølge forhandlingsteksten har landene forpligtet sig til at nå målet på 0,7% af bruttonationalindkomsten (BNI) og 0,15-0,20% for de mindre udviklede lande. Derudover vil EU øge sit tilsagn om til 0,2% af BNI til de fattigste lande inden 2030. Dog kritiseres teksten for ikke at rumme forpligtende formuleringer, der holder landene oppe på deres ord.

 Meget på spil

Mødet i Addis Ababa er blot det første af de tre store konferencer, der står på FN’s dagsorden i 2015 – verdens vigtigste år. Møderne skal tilsammen bane vejen for verdenssamfundets fremtidige udviklingsforpligtelser. I september skal FN’s generalforsamling i New York færddiggøre de nye udviklingsmål og i december skal verdens ledere diskutere nye klimamål på et topmøde i Paris. Lykketoft understreger, at det en ambitiøs og kompliceret fortælling, “men en nødvendig kompliceret fortælling” og hæfter sig ved det danske formandsmands rolle i at holde fokus på opfølgningen, på implementeringen, at holde regeringerne fast på nationale planer for at gøre noget, og ikke mindst at sørge for at der regnskabspligtigt leveres omkring resultaterne.

Landmænd i Mongoliet. Foto: FN-foto / Eskinder Debebe

“I forhold til FN’s bæredygtighedsmål, der bliver Paris-topmødet om klima i december en aldeles afgørende første test på, om de store spillere i denne verden også vil levere.” 

For mere information om konferencen i Addis Ababa, klik her.

Financing for development logo. Foto: FN