A-Ø webstedsindeks

FN’s Verdensmål oversat til nordsamisk

PRESSEMEDDELELSE FRA DET NORSKE FN-FORBUND

Nu kan samiske børn og unge også være med til at diskutere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på deres eget sprog, nordsamisk. De indfødte samer, som lever i de mest nordlige områder i Europa (heriblandt det nordlige Norge, Sverige og Finland), har endnu ikke haft deres egen oversatte version af Verdensmålene. Dette er imidlertid ved at ændre sig, da den nordsamiske version af Verdensmålene lanceres den 25. oktober 2019.

Verdensmålene er blevet oversat til mindst 32 sprog, inklusiv norsk. Indtil nu har der dog manglet en oversættelse af Norges andet officielle sprog, som er nordsamisk.

Det er det norske FN-forbund, der har oversat Verdensmålene til nordsamisk med økonomisk støtte fra den norske UNESCO-kommission.

Samarbejde

For at nå Verdensmålene inden 2030 er regeringer, virksomheder, lokale myndigheder, civilsamfundet og alle andre nødt til at arbejde sammen for at finde løsningerne på de globale udfordringer, verden står overfor.

Verdensmålene har et gennemgående princip om, at ”ingen skal efterlades tilbage”, og derfor bør der være så mange oversættelser af Verdensmålene som muligt. Ved at stille Verdensmålene til rådighed på flere sprog vil flere mennesker deltage i den globale indsats.

”Det er især vigtigt at nå børn og unge med viden om Verdensmålene, fordi dette arbejde er så vigtigt for deres fremtid. Nu kan den samiske ungdom også være med til at diskutere udfordringerne og hjælpe med at finde løsninger på deres eget sprog,” siger det norske FN-forbunds generalsekretær, Anne Cath da Silva.

FN-året for oprindelige folks sprog  

2019 er det internationale år for oprindelige folks sprog. I anledning af dette år sigter FN derfor mod at skabe opmærksomhed omkring konsekvenserne af truslen mod oprindelige folks sprog.

Det nordsamiske sprog er det mest talte blandt de samiske sprog. På trods af den positive udvikling af det nordsamiske sprog i de seneste år er der et generelt indtryk af, at samisk som dagligsprog er i tilbagegang. Det nordsamiske sprog anslås at blive talt af 20.000 samer. Oversættelsen af ​​Verdensmålene til nordsamisk er derfor et vigtigt bidrag til at bevare dette sprog.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19