Fokus på verdensmål 11 – bæredygtige byer og samfund

0
545
TramCar

TramCar

13.1.2015 – De fleste kender nok verdensmålene for bæredygtig udvikling, der handler om udryddelse af fattigdom, afskaffelse af sult og bedre uddannelse, men UNRIC sætter nu fokus på de mindre kendte verdensmål – nummer 11 er Bæredygtige byer og samfund.

Halvdelen af verdens befolkning, 3,5 milliarder mennesker, bor i byer i dag. Byer er centrum for idéer, kultur, videnskab, produktivitet, social udvikling og meget mere. Når byer er bedst, giver de mennesker mulighed for økonomisk og social fremgang.

Men der er stadig mange udfordringer i at opretholde byer på en måde, der både skaber job og velstand, men som ikke tærer på det omkringliggende land og ressourcer. Typiske urbane udfordringer er trængsel, mangel på basale fornødenheder og ydelser, boligmangel og infrastruktur i forfald.

Næsten al befolkningstilvækst i verden de næste årtier vil ske i byer i udviklingslande. I 2050 vil der bo lige så mange i byerne som verdens samlede befolkning i 2002. Dette giver enorme udfordringer, men også store muligheder, som kun kan opnås med et godt design af byerne, udtalte FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i anledning af den internationale dag for byer.

”Godt design hjælpe med at tackle klimaforandringerne. Det reducerer konsekvenserne af katastrofer. Det kan gøre vores byer sikre, rene og integrerende. Det giver mere lige adgang til ydelser, jobs og muligheder,” understreger Ban Ki-moon.

Derfor er nogle af delmålene for 2030 blandt andet at sikre tilstrækkelige, rimelige og betalelige inden 2030 og at opgradere slumområder, hvor 828 millioner mennesker aktuelt bort. Derudover er der et delmål sikre bedre og bæredygtige transportformer og at nedbringe indvirkning på miljøet per indbygger af en storby.

“Byer og menneskelige bebyggelser er steder vi bor, deler, skaber, bygger og drømmer sammen. Lad os bruge godt bydesign til at gøre dem bæredygtige, inkluderende og velstående til fordel for alle,” opfordrer FN’s generalsekretær.

25. september 2015 blev FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. Målene, der indeholder 169 delmål, bygger videre på FN’s succesfulde 2015-mål, der hjalp med at bringe millioner af mennesker ud af fattigdom. UNRIC sætter i januar fokus på nogle af de mindre kendte mål.