Ny udgave af UNESCO’s atlas over verdens truede sprog

0
550

UNESCO, FN’s Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur har offentliggjort sin nyeste udgave af et atlas over verden truede sprog. Atlasset fungerer som et interaktivt værktøj, hvor brugere kan opdatere og korrigere indholdet, men vil også blive udgivet i bogform, ultimo marts. Udgivelsen blev markeret på Den internationale dag for modersmål, 21.februar.

Ud af de ca. 6000 sprog i verden, er ca. 2500 sprog truede. Nogle af de offentliggjorte tal er specielt foruroligende, idet mere end 200 sprog er uddøet i løbet af de sidste tre generationer. 538 sprog er i dag i farezonen for at uddø, mens mange andre ligger på et kritisk stadie.

Hvis man tager et eksempel, er der er 199 sprog, hvor der for hvert sprog er under 10 personer, der stadigt taler sproget, mens der findes 178 sprog, der har mellem 10 og 50 talende. Imellem de uddøde sprog er Manx, der blev talt på Isle of Man, Storbritanien. Dette sprog uddøde med den lokale Ned Maddrell i 1974. I Tanzania uddøde sproget Aasax i 1974. Sproget Ubykh uddøde i Tyrkiet i 1992 og det mest nylige tilfælde er Eyak, der blev talt i Alaska og uddøde med Marie Smith Jones i 2008.

UNESCO’s Generalsekretær, Koïchiro Matsuura påpeger: ”Det at et sprog uddør fører til at mange former for kulturarv uddør, specielt den uvurderlige arv af traditioner fra mundtlig overlevering – fra digte og legender til ordsprog og vittigheder. Tabet af et sprog er også skadelig for menneskers viden omkring biologisk mangfoldighed, da sproget videregiver stor viden omkring naturen og universet.”