Uden at kræve en våbenhvile kræver Den Internationale Domstol beskyttelse af palæstinenserne

0
74
Den Internationale Domstol indleder høringen i sagen mellem Sydafrika og Israel i Haag.
Foto: FN

Den Internationale Domstol har undladt at anmode om en våbenhvile i Gaza. Dog siger den i en afgørelse om foreløbige foranstaltninger i sagen, som Sydafrika har indgivet mod Israel, at Israel skal gøre alt i sin magt for at undgå at dræbe palæstinensere, forvolde dem alvorlig fysisk eller psykisk skade eller iværksætte foranstaltninger med det formål at forhindre, at palæstinensiske kvinder føder. Israel skal indsende en rapport inden for en måned.

Afgørelsen i dag dækker kun Sydafrikas anmodning om en våbenhvile indtil domstolens endelige afgørelse om folkedrab. Den afgørelse forventes at tage adskillige år. Selvom den ikke kræver en våbenhvile, anerkender den, at befolkningen i Gaza bør beskyttes.

Den internationale domstol fastslår, at Israel skal sikre, at dets militær ikke begår nogen folkedrabslignende handlinger, og at det skal forhindre og straffe eventuelle offentlige udtalelser, der kan betragtes som opfordring til folkedrab i Gaza. Den kræver også foranstaltninger for at sikre humanitær adgang.

Domstolens afgørelser er bindende, men der er ingen håndhævelsesmekanisme.

Se domstolens resultater her

Læs mere:

Hamas er ansvarlig for civile lidelser, siger Israel ved ICJ

Gaza: Generalforsamlingen stemmer for omgående humanitær våbenhvile

Guterres anvender Artikel 99 for at få våbenhvile i Gaza

Sydafrika mod Israel: Ikke engang nyfødte babyer skånes

“Had, der begynder med jøder, slutter aldrig med jøder”