Forenet mod korruption for udvikling, fred og sikkerhed

0
403
Corruptionmainphoto resized

Corruptionmainphoto resized

9.12.2016 – Hvert år betales 1 billion US Dollars i bestikkelse, mens en anslået 2,6 billioner US Dollars bliver stjålet gennem korruption – et beløb svarende til mere end 5 procent af det globale BNP. I udviklingslandene, i henhold til FN’s Udviklingsprogram (UNDP), anslås beløb tabt til korruption til 10 gange størrelsen af den officielle udviklingsbistand.

Korruption er en alvorlig forbrydelse der kan underminere den sociale og økonomiske udvikling i alle samfund. Korruption findes i både rige og fattige lande – ingen lande, regioner eller samfund er immune – men der er dokumentation for, at det skader fattige mennesker uforholdsmæssigt. Det bidrager til ustabilitet, fattigdom og er en dominerende drivkraft for skrøbelige lande i retning af statslig konkurs. Bekæmpelse af korruption er således et globalt anliggende.

For at markere den internationale anti-korruptionsdag 2016 (IACD) har FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) og UNDP udviklet en omfattende global kampagne, der fokuserer på, hvordan korruption påvirker uddannelse, sundhed, retfærdighed, demokrati, velstand og udvikling.

Denne fælles internationale 2016-kampagne sætter fokus på korruption som en af de største hindringer for at virkeliggøre Verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG’s), og med fokus på forskellige Verdensmål viser kampagnen, hvordan korruptionsbekæmpelse er afgørende for at opnå dem.

”På den internationale anti-korruptionsdag, lad os da bekræfte vores forpligtelse til at afslutte bedraget og uærligheden, der truer 2030-dagsordenen og vores indsats for at opnå fred og velstand for alle på en sund planet,” udtaler FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon.

Corruption photo 2

Hvad kan du gøre?

Folk tror ofte, at korruption “bare er en livsstil”, men alle samfund, sektorer og individer ville drage fordel af at stå ’Sammen Mod Korruption’ (United Against Corruption).

Du kan finde eksempler på, hvordan du kan træde frem og bekæmpe korruption her.