GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENS SUNDSHEDSDAG

0
423
title
title

7. APRIL 2011

“Bekæmpelse af antimikrobiel resistens: Ingen handling i dag, ingen helbredelse i morgen”

Opdagelsen af antibiotika og andre antimikrobielle lægemidler har været grundlaget for nogle af de mest dramatiske fremskridt i den menneskelige sundhed. Før disse lægemidler blev indført i 1940’erne, tog infektionssygdomme livet af mange millioner mennesker hvert år. Disse lægemidler hjalp til at mindske den smitsomme sygdomsbyrde.

Det indledende udbytte var primært i lande med høj indkomst og blandt den rige befolkning i de fattige lande. Men i løbet af de seneste to årtier har nye offentlige sundhedsstrategier og finansieringsmekanismer gjort det muligt for fattigere samfund at få adgang til medicin, der bekæmper store dræbere; blandt andet herunderTuberkuloses, HIV, malaria, lungebetændelse og diarré-sygdomme. Privat salg af lægemidler til mennesker og dyr er også steget dramatisk.

Udbyttet har været dybtgående, men nu risikerer vi at miste mange af disse forskellige dyrebare mediciner som resistente organismer opstår. Antimikrobiel resistens er et naturligt fænomen, men det er forværret på grund af udbredt brug, overforbrug og misbrug af medicin og spredning af resistente infektioner i sundhedsbrug og landbrug. Handel, rejser og migration øger spredningen af ​​disse organismer på tværs af samfund og grænser.

Nogle af de lægemidler, der reddede vores forældre og bedsteforældre er allerede ubrugelige i dag. Medicinresistens pålægger enorme omkostninger for sundhedssystemerne og er skyld i et voksende – og unødvendig – tab af liv. Den truer med at ødelægge de mange fremskridt, vi har gjort i retning af sundhedsrelaterede millenniumudviklingsmål (MDGs). Den kan også svække udbyttet fra andre moderne lægemidler og teknologier, der anvendes til at bekæmpe ikke-smitsomme sygdomme. Men det måske mest foruroligende er, at kilden til de nye antimikrobielle lægemidler der skal erstatte de gamle der er blevet tabt, er næsten løbet tør.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har valgt ”Bekæmpelse af antimikrobiel resistens: Ingen handling i dag, ingen helbredelse i morgen” som tema for dette års Sundhedsdag. Fremkomsten af antimikrobiel resistens er et komplekst problem, der indebærer en lang række interessenter. Problemet skal hurtigt og aggressivt afhjælpes gennem en omfattende indsats på tværs af sektorer, inden for og på tværs af nationer.

I dag, opfordre WHO til handling, en handling for at øge ansvarligheden og standse spredningen af resistensen gennem en politisk pakke med seks punkter: fælles planlægning, overvågning, innovation og forskning, infektionsforebyggelse og kontrol, rationel anvendelse af lægemidler samt medicin regulering. Regeringer, industrier og alle interessenter må besvare denne opfordring. Global sundhed og utallige millioner af liv er i fare.