Fremtidens skyl

0
405
Photo wednesday

Photo wednesday

20. november, 2013 – Når du åbner vandhanen, fylder et glas med vand og drikker det, gør du det sikkert uden at tænke meget over det. Forestil dig nu, at du systematisk ville hælde hvert fjerde glas ned i afløbet. Det er faktisk et symbolsk eksempel på dit vandforbrug – en fjerdedel af vores rene postevand bliver spildt. ”Hvordan?”, spørger du måske. Svaret er ret simpelt: Ved at skylle.

Den gennemsnitlige dansker bruger omkring 30,1 liter vand om dagen bare ved at skylle ud i hans eller hendes toilet. Dette gør det ud for 23 % af det totale vandforbrug per person. Finnerne er lidt bedre, da de kun bruger omkring 16 liter (14 % af vandforbrug per person) på at skylle ud. I Europa er Luxembourg på toppen af spildelisten, da så meget som 34 % af deres vand bliver brugt på toiletskyl.

Europa-Kommissionen, som ofte bliver beskyldt for mikrostyring, har faktisk forberedt et nyt initiativ om at skabe et øko-mærke for toiletter. Initiativet er måske mikrostyring, men for en god sag. Det vil betyde, at der bliver opmuntret til toiletter med mindre end seks liter vand per skyl, som kan resultere i konkrete besparelse, da omkring 22 millioner toiletter sælges hvert år indenfor EU (tal fra 2011).

Talsperson for den britiske medlem af Europa-Parlamentet Martin Callanan, leder af de Europæiske Konservative og Reformistgruppen i parlamentet, sagde: ”Der er vigtigere ting for EU at bekymre sig om, end størrelsen på toiletskyl.” Det danske medlem af Europa-Parlamentet Margrete Auken er dog uenig: ”Økomærker er meget populære blandt forbrugere der ønsker at handle mere miljøbevidst, så jeg bakker fuldt ud op om Ecolabel.” Og ifølge Margrete Auken vil normale europæiske forbrugere ikke kunne se forskel, da de nye miljøvenlige toiletter stadig vil fungerer lige så godt som de gamle toiletter. ”Selvom toiletterne sparer vand bliver det ikke på bekostning af effektiviteten. Så almindelige mennesker vil ikke kunne se forskel. De vil spare vand hver eneste dag uden overhovedet at lægge mærke til det,” siger Margrete Auken.

Løsninger til det store tab af vand gennem toiletskyl er selvfølgelig ønskværdige. At stoppe spildet totalt vil være endnu bedre – og det er faktisk muligt. At bruge regnvand til toiletter er en fremspirende trend. Det betyder, at en tank bliver installeret under jorden, hvor regnvand ledes til med rør, et filter bliver sat i for at fjerne blade og små grene i vandet, og fra tanken bliver regnvand så pumpet ind i huset. Ud over det bæredygtige og vedvarende aspekt, er der også en økonomisk bonus at hente – når regnvandstanken er sat op og fungerer, kan en familie spare omkring 3.000 kr. om året på deres vandregning.

I den for nyligt opførte FN-by i København, estimeres det, at der skylles ud i toiletterne 5.300 gange om dagen. For at spare vand samler FN-byen vand fra taget. Otte tanke er blevet installeret i kælderen og toiletterne bruger nu regnvand i stedet for drikkevand. Gennem dette initiativ, kombineret med vandsparende innovative vandhaner, har FN-byen reduceret dets vandforbrug med 61 %.

Med millioner af mennesker over hele verden, der mangler ikke bare adgang til ordentligt sanitet og toiletter, men også til rent vand, er tiden kommet til, at europæerne skal være mere opmærksomme på hvordan, og med hvad, vi skyller ud i toilettet.


Verdens Toiletdag markeres for første gang den 19. november i år.logo

I den forbindelse har vi udarbejdet en artikelserie om toiletter, og hvordan de spiller en rolle i det moderne menneskes liv.
I morgen kan du læse om kemikalierne, som vi udleder, når vi gør vores toiletter rene.

Læs også gårsdagens artikel om, hvorfor Verdens Toiletdag er vigtig.