Selvmordsraten i Europa daler: 700.000 dør fortsat hvert år

0
479
Hvert år dør 700.000 mennesker globalt af selvmord i følge WHO
Selvmord er et alvorligt folkesundhedsproblem; dog er selvmord forebyggelige med rettidige, evidensbaserede og ofte omkostningseffektive indgreb, siger WHO. Foto: Nick Fewings/Unsplash
I anledning af Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse d. 10 september 2023
Selvmordsraten for hele Europa gik samlet ned fra 20 dødsfald per 100.000 indbyggere i 2022 til 16 dødsfald, der svarer til et fald på 20 % i denne periode.

Alle europæiske lande har i samarbejde med WHO implementeret følgende for at reducere antallet af selvmord:

Selvmordsraten for hele Europa gik ned fra 20 dødsfald per 100.000 indbyggere i 2022 til 16 dødsfald, der svarer til et fald på 20 % i denne periode. Alle europæiske lande har i samarbejde med WHO implementeret følgende for at reducere antallet af selvmord:
Credit: World Health Organization

Ifølge data fra WHO dør 700.000 personer hvert år af selvmord. For hvert selvmord, anslås det, at der er 20 selvmordsforsøg. Selvmord var den fjerdestørste årsag til dødstilfælde blandt 15-29-årige globalt i 2019. Selvmord finder sted alle steder i verden. 77 % af selvmordene finder sted i lavindkomst- og middelklasselande.  

Forebyggelse af selvmord i Norden 

Studier peger ikke på en særlig tendens til selvmord i de nordiske lande. Alle nordiske lande er blandt de 22 lande, som har vist ingen signifikant forandring i antallet af selvmord fra 2011 til 2019. I data om selvmord fra OECD fra 2014 til 2017, befinder Norden sig omkring eller under gennemsnittet. Nordens velfærdskomite har præsenteret en vision for at undgå selvmord. Komiteen sigter efter at reducere selvmordsraten i de nordiske lande med 25 % i 2025.  

Hvert selvmord er en tragedie, der påvirker familier, samfund og hele lande og har langvarige virkninger på de mennesker, der efterlades. Foto: Dan Meyers/Unsplash

Selvom forbindelsen mellem selvmord og mentale sygdomme (særligt depression og alkoholmisbrug) og et tidligere selvmordsforsøg er velkendt i højindkomstlande, sker man selvmord impulsivt i kriseøjeblikke, hvor evnen til at håndtere livets udfordringer bryder sammen, såsom økonomiske problemer, brud af parforhold eller kroniske smerter og sygdomme.  

Oplevelsen af konflikt, katastrofe, vold, misbrug eller tab samt en følelse af isolation er stærkt forbundet med selvmord. Selvmordsrater er også høje blandt sårbare grupper, der oplever diskrimination, såsom flygtninge og migranter, etnisk oprindelige folk, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, interseksuelle (LGBTI) samt blandt fængselsfanger.  

Stigma, især omkring mentale lidelser og selvmord, betyder, at mange mennesker, der overvejer at tage deres eget liv, eller som har forsøgt selvmord, ikke søger hjælp og får derfor ikke den hjælp, de har brug for. Foto: Akhil Nath/Unsplash
Selvmordsraten er stabil i Danmark

Selvmordsraten i Danmark har ligget stabilt på omkring 600 personer årligt siden 2010. I 2020 registrerede man 410 selvmord blandt mænd, og 170 selvmord blandt kvinder. Der er hver dag 20 personer der forsøger at tage deres eget liv i Danmark, 2 af dem gennemfører. Skyggetallet for selvmordsforsøg vurderes dog at være højere, da disse målte tal kun er baseret på antal henvendelser til de danske sygehuse. (Kilde; Psykiatrifonden)  

I en dansk undersøgelse af selvmordsadfærd lavet af Psykiatrifonden i 2018 svarede 40 % af de adspurgte personer, at selvmordstankerne skyldtes, at livet var blevet for hårdt. Undersøgelsen viste bl.a. også at henholdsvis 36 % og 25 % pegede på ensomhed og mobning som årsag til deres selvmordsforsøg. (Kilde; Psykiatrifonden)

Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse er organiseret af International Association for Suicide Prevention (IASP) og afholdes d. 10. september. Denne støttes af WHO. Dagen repræsenterer en global aftale om forhøjet fokus på selvmordsforebyggelse.’

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan du kontakte Livslinien i Danmark på telefon 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05 

Tal på globale selvmordsrater ifølge WHO

Implementeringsværket LIFE fra WHO for forebyggelse af selvmord
Credit: World Health Organization