Generalsekretær Ban Ki-moons budskab på den Internationale Dag for Biologisk Diversitet

0
421
alt

22. Maj, 2010

GENERALSEKRETÆR BAN KI-MOONS

BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR BIOLOGISK DIVERSITET
22. maj, 2010

alt

Planetens arter og opholdssteder, samt de ydelser de leverer, danner grundlag for vores velstand, vores helbred og vores velbefindende. Trods gentagne globale forpligtelser til at beskytte denne arv, fortsætter mangfoldigheden af liv på jorden med at falde i et hidtil uset tempo. Tabet af biodiversitet bevæger økologiske systemer endnu nærmere et vendepunkt, hvor de ikke længere vil være i stand til at udføre deres livsvigtige funktioner.

altFællesskaber overalt vil mærke de negative konsekvenser, men de fattigste mennesker og de mest sårbare lande vil lide mest. 70 procent af verdens fattige lever i landdistrikter og er direkte afhængige af biodiversiteten i forhold til at skaffe sig næring og en daglig indkomst. Dette er blandt grundene til at målet, der blev sat af verdens ledere i 2002 – at reducere tabet af biodiversitet betydeligt inden 2010 – er integreret i millenniumudviklingsmålene.        

Mens vi allerede har passeret skæringsdatoen fortsætter forringelsen af vores naturressourcer med hastig fart. Med henblik på at sætte fokus på denne udfordring erklærede FN’s Generalforsamling at 2010 er det Internationale År for Biodiversitet. Forsamlingen vil senere på året holde et ekstraordinært møde i kølvandet på MDG-topmødet i september med henblik på at skabe et hårdt tiltrængt skub frem mod topmødet om biodiversitet i Nagoya i oktober. Målet er en ny vision for biodiversitet.    

Denne nye vision har til hensigt at fremme bevarelsen og den bæredygtige udnyttelse af biologisk mangfoldighed samt en retfærdig fordeling af fordelene ved dens anvendelse. Samtidig må den også anerkende de nære forbindelser mellem vores naturskabte kapital og fremsatte udviklingsmål – et punkt, der afspejles i temaet for dette års Internationale Dag for Biologisk Diversitet: ”Biodiversitet for udvikling og fattigdomsbekæmpelse”.    

Lad os, i dette Internationale År for Biodiversitet, reflektere over de grundlæggende årsager til nedgangen i biodiversitet og lad os handle for at bremse den. Lad os indrette politikker og tankesæt, der afspejler arternes og opholdsstedernes sande værdier. Lad os erkende at biodiversitet er livet – vores liv. Lad os handle nu for at bevare den før det er for sent.