På vej mod et samfund uden fossile brændstoffer

0
755
flickr - Shanks - CC BY-NC-ND 2.0

 flickr - Shanks - CC BY-NC-ND 2.0

December 2014 – Som det første land i verden har Danmark en målsætning om at være fuldstændig uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Og pilen peger allerede i den rigtige retning, da nye undersøgelser viser, at Danmark kan blive fri for kul i 2025.

Danmarks ambition om et samfund uden fossile brændstoffer går hånd i hånd med FN’s klimapanels (IPCC) nye rapport, der konkluderer, at drastiske tiltag skal tages i brug for at begrænse globale temperaturstigning til mindre end 2 °C.

”I den seneste rapport kunne det videnskabelige argument for klimahandling ikke være stærkere. Tiden er ikke på vores side. Verdens ledere bør skrider til handling med det samme,” sagde FN’s generalsekretær Ban-Ki-moon i forbindelse med rapportens udgivelse.

Selvom Danmarks ambition om et samfund baseret på vedvarende energi er delvist altruistisk motiveret, spiller energisikkerhed også en central rolle i transformationen.
I 1970’erne var Danmark fuldstændig afhængig af olieimport, hvilket medførte at Danmark blev hårdt ramt under oliekrisen. Det blev derfor allerede på dette tidlige tidspunkt besluttet, at en drastisk forandring i den danske energipolitik var nødvendig. Siden 1980’erne er Danmark i stigende grad blevet et globalt forgangsland for udvikling af vedvarende energi og bæredygtig og grøn teknologi.

I samme periode er den danske økonomi vokset med næsten 80 % uden at øge energiforbruget, hvilket gør Danmark til et interessant studie af, hvordan økonomisk vækst og en mere grøn økonomi kan gå hånd i hånd.

Blandt de mange bæredygtige løsninger er bl.a.: vind- og solenergi, mere energieffektive bygninger, strømbesparende belysning og løsninger, der er tilpasset efter et skiftende klima såsom bedre kystbeskyttelse.

På nuværende tidspunkt kommer 40 % af Danmarks energi fra vedvarende energi, et tal det anslås vil stige til 50 % i 2020.

Desværre vil Danmarks skift til mere vedvarende energi former dog også øge sandsynligheden for strømsvigt i de næste år. I år var Danmark for første gang ikke i stand til at levere nok strøm til at forsynes os selv når strømforbruget var maksimalt. Danmark importerer på nuværende tidspunkt elektricitet fra Sverige og Norge, der har store mængder kerne- og vandenergi til rådighed. Dette kan dog ændre sig. Den nye svenske regering har varslet lukninger af atomkraftværker, alt imens der er øget efterspørgsel efter Norges vandenergi.

”Vi er bekymrede for situationen. Hvis vi ikke gør noget, vil vi i fremtiden have større risiko for blackouts,” siger Anders Stouge, der er vicedirektør i Dansk Energi.

Et andet problem ved de nye vedvarende energiformer er, at vind- og solenergi får priserne på strøm til at fluktuere, hvilket gør det mindre profitabelt at drive gas og kulkraftværker. Disse kraftværker er dog nødvendige i overgangsperioden til fossil fri energikilder, specielt i periode med mindre sol og vind.

”Problemet, hvis man da kan kalde det det, er at vedvarende energikilder ikke koster noget, når de er installerede. Dette er en fordel på lang sigt, men på kort sigt udgør det et problem, da energipriserne bliver ustabile,” forklarer Justin Gills i en artikel i New York Times.

Ikke kun Danmark, men også de andre nordiske lande har gjort store indsatser for at implementere grønne løsninger og vedvarende energiformer. I det nyeste Global Green Economy Index, der blev udgivet den 4. oktober rangerer alle de nordiske lande i top 20. ( Danmark nr.2, Sverige nr.3, Norge nr.4, Finland nr.9 og Island nr.19)

”Verden kigger mod Norden, når der skal findes grønne løsninger. Vi er en foregangsregion, når det handler om klima og miljø. Den position skal vi udnytte i fællesskab,” sagde Helle Thorning-Schmidt ved Det Nordiske Råds måde i Stockholm i slut oktober.

Brugbare links

Den Danske Energistrategi 2050

State of Green – On Denmark’s renewable transition

GGEI Report 2014

Relaterede artikler

Byplanlægning er nøglen til en bæredygtig fremtid

Dystre fremtidsudsigter i FN’s nye klimarapport

Klimahandling der er ikke nogen Plan B