A-Ø webstedsindeks

Mål 16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fredelige samfund og frihed uden vold er både et mål og et middel til bæredygtig udvikling. Varige fremskridt kan ikke opnås i en kontekst præget af vold, konflikt og trusler om vold. En velfungerende offentlig regering med ansvarlige institutioner, høj gennemskuelighed og retfærdige principper har en fundamental værdi. Det danner grundlaget for god regeringsførelse, herunder korruptionsbekæmpelse, som er en af de vigtigste drivkræfter for udvikling. I et retfærdigt samfund er alle mennesker lige overfor loven, og alle har adgang til domstolene. Derudover bør alle have mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesserne.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Verdensmålene