Generalsekretær Ban Ki-moons budskab på Verdens Sundhedsdag

0
408
alt

7. April, 2010

GENERALSEKRETÆR BAN KI-MOONS

BUDSKAB PÅ VERDENS SUNDHEDSDAG
”Sundhed i byerne gør en forskel”
7. april, 2010

alt

For første gang i historien lever der flere mennesker i byerne end i landdistrikterne. En parallel tendens er, at byrden fra verdens fattigdom flytter sig fra tyndt befolkede landområder til tætbefolkede byer. I midten af dette århundrede vil byboere udgøre syv ud af ti personer. Det meste af denne eksplosive vækst finder sted i udviklingslandene. Hurtig og uplanlagt urbanisering er med til at udvide slumkvarterer og uformelle bosættelser – en udvikling som kommunale myndigheder må kæmpe med. 
 
Forskellene i menneskers indkomst, muligheder, levevilkår og adgang til tjenesteydelser reflekteres, på mest levende vis, i folkesundhedens spejl. Truslerne er talrige: mangelfuld hygiejne og afhentning af affald; industri- og trafikforurening; smitsomme sygdomme, der trives under elendige og befærdede vilkår; et højt forbrug af tobak; fysisk inaktivitet; usund kost; kriminalitet, vold og brugen af skadelige stoffer.

Disse problemer ligger, i vid udstrækning, udover den direkte styring af sundhedssektoren. At forbedre sundheden i byerne kræver derfor fornuftige politikker, der går på tværs af alle regeringens arbejdsområder og skaber bevidsthed blandt alle samfundets sektorer. FN’s vidstrakte familie, inklusive inBan Ki-moonstitutioner og programmer, er involveret i denne indsats: at arbejde på at reducere luft- og støjforurening, trafikpropper og kriminalitet; at hjælpe med at forbedre boliger, hygiejne samt mad- og vandsikkerhed.  

Selvom truslerne mod sundhed i byerne er mange, er der også grund til optimisme. Hovedårsagen til sundhedsproblemer i byerne er kendte. Ligeså er metoderne til at håndtere dem. På Verdens Sundhedsdag 2010 vil mere end 700 byer fra hele verden dele deres succeshistorier. Tilsammen vil disse politikker, indgreb og gode praksisser vise, hvordan vi gør byer til sunde steder at leve.  
 
Mange problemer kan løses igennem bedre planlægning og en mere effektiv anvendelse af standarder og den lovgivning, der er nødvendig for at håndhæve dem. Handlingerne behøver ikke være indviklede eller dyre. De indgreb, der har demonstreret deres virkning veksler fra brugen af haver i byerne og landbrug, til fremme uddannelse inden for ernæring og fysisk aktivitet, til samfund, der arbejder sammen for at reducere kriminalitet og vold. Lad os, på denne Verdens Sundhedsdag, handle for at gøre vores byer mere nærende for alle. Sundhed i byerne gør en forskel!