Et nyt og bedre liv?

0
457
Migrants

Migrants

18. december 2012. Hver eneste dag er der mennesker, som flygter fra deres lande i forsøget på at undslippe undertrykkelse, tortur eller andre rædsler og søge efter et mere sikkert og bedre liv et andet sted. I det nye land, de nu skal kalde hjem, kan migranterne stå over for større kampe såsom brud på deres menneskerettigheder, diskrimination og fattigdom. Den 18. december er International Dag for Migranter, som sigter mod at sætte fokus på de udfordringer, der forbindes med den stigende migration.

Tiltrækningen ved et velbetalt arbejde i et rigt land er en stor drivkræft bag international migration. Alligevel overskygges håbet og ønsket om en bedre fremtid for en selv og ens børn ofte af den fjendtlighed de møder i værtslandet. ’De hugger vores jobs’, ”de reducerer vores løn’ og andre fordomme mod migranter er alle velkendte i ilandene – og særligt den nuværende økonomiske krise har pustet til ilden.

”Det er især vigtigt at have opmærksomhed på migranternes rettigheder i denne tid med global økonomisk og finansiel uro”, understreger FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i hans besked på den Internationale Dag for Migranter.

”Som budgetterne strammes, ser vi nedskæringer, der diskriminerer migrantarbejdere, fremmedfjendsk retorik, der tilskynder til vold mod illegale indvandrere, og forslag til immigrationslove, som giver politiet mulighed for at håndtere migranter ustraffet. I økonomiske nedgangstider, er det værd at huske på, at hele sektorer af økonomien afhænger af migrantarbejdere og migrantiværksættere bidrager til at skabe arbejdspladser”, tilføjer Ban.

Mange avancerede økonomier har brug migrantarbejdere til at besætte job, der ikke kan outsources, og som lokale arbejdere ikke er villige til at tage på grund af lønnen. Og som de yngre generationer bliver stadig bedre uddannede, er færre i denne gruppe tilfredse med lavtlønnede og fysisk krævende job.

I 2013 vil de FN’s Generalforsamling holde sin anden højniveaudialog om international migration og udvikling, hvor medlemsstaterne og deres partnere får mulighed for at drøfte konkrete foranstaltninger til at fremme arbejdskraftens mobilitet, fremme bæredygtig udvikling og beskytte migranters rettigheder.

”I opløbet til højniveaudialogen håber jeg, at medlemsstaterne vil anvende menneskerettigheder, som omdrejningspunkt når det kommer til at migrationspolitik: på nationalt niveau opfordrer jeg til at illegal indvandring afkriminaliseres, effektive alternativer til tilbageholdelse af migranter og sikre, at offentlige ydelser, såsom sygeplejersker eller lærere holdes adskilt fra udlændingemyndighederne. Jeg håber også, at deltagerne grundigt vil overveje migrationsspørgsmålet i konteksten post-2015 udviklingsdagsordenen”, understregede generalsekretæren.

Den 4. december 2000 proklamerede FN’s Generalforsamling den 18. december fir International Dag for Migranter, under hensyntagen til den store og stigende migration i verden. Den 18. december 1990 vedtog Generalforsamlingen FN-konventionen om beskyttelsen af migrantarbejdere og deres familiers rettigheder.